is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1978, no. 452-500, 01-01-1978

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

- de op 18 januari 1977 te Brussel tot stand gekomen Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en het Hasjemitische Koninkrijk Jordanië, met Bijlagen, Protocollen en Slotakte met gemeenschappelijke verklaringen en brieven;

- de op 18 januari 1977 te Brussel tot stand gekomen Overeenkomst tussen de Lid-Staten van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en het Hasjemitische Koninkrijk Jordanië, met Bijlage;

- de op 18 januari 1977 te Brussel tot stand gekomen Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Syrische Arabische Republiek met Bijlagen, Protocollen en Slotakte met gemeenschappelijke verklaringen en brieven;

- de op 18 januari 1977 te Brussel tot stand gekomen Overeenkomst tussen de Lid-Staten van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en de Syrische Arabische Republiek met Bijlage;

- de op 3 mei 1977 te Brussel tot stand gekomen Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Libanese Republiek met Bijlagen, Protocollen en Slotakte met gemeenschappelijke verklaringen en brieven;

- de op 3 mei 1977 te Brussel tot stand gekomen Overeenkomst tussen de Lid-Staten van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en de Libanese Republiek, met Bijlage;

- het op 8 februari 1977 te Brussel tot stand gekomen Aanvullend Protocol bij de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Staat Israël;

- het op 8 februari 1977 te Brussel tot stand gekomen Protocol inzake de financiële samenwerking tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Staat Israël.

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze;

Artikel 1

Het op 4 maart 1976 te Brussel tot stand gekomen Financieel Protocol betreffende de associatie tussen de Europese Economische Gemeenschap en Malta, met Slotakte, waarvan de Nederlandse tekst is geplaatst in Trb. 1976, 66, wordt goedgekeurd voor Nederland.

Artikel 2

De op 25 april 1976 te Tunis tot stand gekomen Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de RepubliekTunesië, met Bijlagen, Protocollen en Slotakte met gemeenschappelijke verklaringen en brieven, waarvan de Nederlandse tekst is geplaatst in Trb. 1976, 162, wordt goedgekeurd voor Nederland.

Artikel 3

De op 25 april 1976 te Tunis tot stand gekomen Overeenkomst tussen de Lid-Staten van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, en de Republiek Tunesië, met bijlage, waarvan de Nederlandse tekst is geplaatst in Trb. 1976,163, wordt goedgekeurd voor Nederland.

Artikel 4

De op 26 april te Algiers tot stand gekomen samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Democratische Volksrepubliek Algerije, met Bijlagen, Protocollen en Slotakte met gemeenschappelijke verklaringen en brieven, waarvan de Nederlandse tekst is geplaatst in Trb. 1976,164, wordt goedgekeurd voor Nederland.