is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1978, no. 452-500, 01-01-1978

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Jaargang 1978

498

Besluit van 18 september 1978, houdende bezoldigingsmaatregelen 1977 ten behoeve van het personeel der krijgsmacht

Wij Juliana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Defensie C. L. J. van Lent van 8 augustus 1978, nr. 381.090/7 R;

Gelet op artikel 12 van de Militaire Ambtenarenwet 1931 (Stb. 519);

De Raad van State gehoord (advies van 23 augustus 1978, nr. 13); Gezien het nadere rapport van de voornoemde Staatssecretaris van 12 september 1978, nr. 381.090/7 X;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

Hoofdstuk 1. Wijziging Besluit herziening bezoldiging militairen zeemacht 1954

Artikel 1

1. In het Besluit herziening bezoldiging militairen zeemacht 1954 (Stb. 50) 1 worden, te rekenen van 1 januari 1977 af, de volgende wijzigingen aangebracht. a. De bezoldigingsschaal alsmede de bezoldigingstabel, bedoeld in artikel 2, tweede lid, worden vervangen door de bezoldigingsschaal en de bezoldigingstabel, opgenomen als bijlage 1 respectievelijk bijlage 2 bij dit besluit. b. In artikel 3, tweede lid, wordt f 136,-gewijzigd in f 144,- en wordt f 272,- gewijzigd in f 286,-. c. In artikel 3, vijfde lid, wordt de tabel vervangen door de volgende nieuwe tabel.

Leeftijd Bedrag per maand 23 jaar en ouder f 1537,90 22 jaar f 1422,60 21 jaar f 1307,20 20 jaar f 1191,90 19 jaar f 1076,50 18 jaar f 961,20 17 jaar f 845,80 16 jaar f 730,50 15 jaar f 615,20