is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1978, no. 501-549, 01-01-1978

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B

De maand-, week-, dag- en uurbeloningen, genoemd in artikel 3, eerste lid, worden te rekenen van 1 augustus 1977 vastgesteld op de bedragen welke in onderstaande staat zijn vermeld achter de door de vrijwilliger beklede rang:

rang Reserve-Rijkspotitie bedrag per maand bedrag per week bedrag per dag bedrag per uur reserve-wachtmeester reserve-wachtmeester 2110,— 487,86 97,57 14,51 1e klasse reserve-opperwacht2501, 578,26 115,65 14,51 meester 2918,674,68 134,94 14,51 reserve-adjudant reserve-officier 2e 3393,784,51 156,90 23,22 klasse reserve-officier 1e 3179,50 735,14 147,03 23,22 klasse 4003,50 925,66 185,13 23,22 reserve-officier 2e klasse (belast met zelfstandig commando) reserve-dirigerend 4459,1030,98 206,20 23,22 officier 3e klasse 5047,50 1167,05 233,41 23,22 rang bedrag per maand bedrag per week bedrag per dag bedrag per uur Reserve-gemeentepolitie reserve-agent 2110,487,86 97,57 14,51 reserve-hoofdagent 2501,578,26 115,65 14,51 reserve-brigadier 2918,674,68 134,94 14,51 reserve-adjudant reserve-ambtenaar 3393,784,51 156,90 23,22 3e klasse (inspecteur) reserve-ambtenaar 3179,50 735,14 147,03 23,22 2e klasse (inspecteur) reserve-ambtenaar 2e klasse (hoofdin4003,50 925,66 185,13 23,22 specteur) reserve-ambtenaar 1e 4459,1030,98 206,20 23,22 klasse 5047,50 1167,05 233,41 23,22

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad, waarin het wordt geplaatst en werkt, voor wat betreft het bepaalde in artikel I, onder A, terug tot 1 januari 1977 en, voor wat betreft het bepaalde in artikel I, onder B, terug tot 1 augustus 1977.