is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1978, no. 501-549, 01-01-1978

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

21 Ananyan, Varsenik-Maryam, geboren te Istanboel (Turkije) 17 augustus 1930, echtgenote van Selviyan, Norayr, met bepaling dat, voor zoveel nodig, de geslachtsnaam van verzoekster wordt gewijzigd in «Basana» en dat de spelling van haar voornamen wordt vastgesteld als «Varsenik Maruyan»; 22 Selviyan, Araksi, geboren te Istanboel (Turkije) 3 juni 1957 wonende te Amstelveen (Noord-Holland); 23 Seyhan, Iskender, geboren te Midyat (Turkije) 5 april 1943, wonende te Amersfoort (Utrecht); 24 Bigün, Yildiz, geboren te Besiri (Turkije) 21 augustus 1951, echtgenote van Seyhan, Iskender; 25 Swaida, Muwafak Yousif, geboren te Bagdad (Irak) 23 februari 1936, wonende te 's-Gravenhage (Zuid-Holland), met bepaling dat, voor zoveel nodig, de spelling van verzoekers geslachtsnaam wordt vastgesteld als «Swaida» en zijn voornamen als «Muwafak Yousif»; 26 Tillmanns, Frans, geboren te Vught (Noord-Brabant) 15 mei 1945, wonende te Geleen (Limburg).

Artikel 2

Krachtens het bepaalde in artikel 6, eerste lid, van de wet op het Nederlanderschap en het ingezetenschap (Stb. 1892, 268), wordt bij deze het Nederlanderschap onthouden aan Swaida, Vivian, geboren te Londen (Groot-Brittannië) 19 november 1963, wonende te Londen (Groot-Brittannië).

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na die van haar afkondiging.

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle ministeriële departementen, autoriteiten, colleges en ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven ten Paleize Soestdijk, 4 oktober 1978

Juliana

De Staatssecretaris van Justitie,

E. A. Haars

Uitgegeven de negentiende oktober 1978

De Minister van Justitie, J. de Ruiter

Zie voor de behandeling in de Staten-Generaal: Kamerstukken I11977/78,15 086 Hand, I11977/78, blz. 3619-3620 Kamerstukken 11978/79,15 086 (5) Hand. 1978/79, blz. 11.