is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1978, no. 501-549, 01-01-1978

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel 2

Krachtens het bepaalde in artikel 6, eerste lid, van de wet op het Nederlanderschap en het ingezetenschap (Stb. 1892, 268), wordt bij deze het Nederlanderschap onthouden aan: 1 Hufkens, Nicole, geboren te Herentals (België) 22 december 1962, wonende te Herentals (België); 2 Hufkens, Guy, geboren te Herentals (België) 15 september 1964, wonende te Herentals (België).

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na die van haar afkondiging.

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle ministeriële departementen, autoriteiten, colleges en ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven ten Paleize Soestdijk, 4 oktober 1978

Juliana

De Minister van Justitie, J. de Ruiter

Uitgegeven de negentiende oktober 1978

De Minister van Justitie, J. de Ruiter

Zie voor de behandeling in de Staten-Generaal: Kamerstukken I11977/78,15 082 Hand. I11978/79, blz. 3619-3620 Kamerstukken 11978/79,15 082 (5) Hand. 11978/79, blz. 11.