is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1978, no. 501-549, 01-01-1978

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel bij af 68 Personeelsuitgaven Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie wordt verminderd met 70 Personeelsuitgaven Centraal laboratorium voor onderzoek van voorwerpen van kunst en wetenschap wordt verhoogd met 71 Materiële uitgaven Centraal laboratorium voor onderzoek van voorwerpen van kunst en wetenschap wordt verhoogd met 11 Personeelsuitgaven van de Rijksdienst Kastelenbeheer wordt verminderd met 75 Opleiding restauratoren wordt verminderd met 11 Nieuw-, aan- en verbouw van het Rijksmuseum «Zuiderzeemuseum» te Enkhuizen wordt verhoogd met 80 Personeelsuitgaven Nederlands Instituut te Rome wordt verminderd met 81 Materiële uitgaven Nederlands Instituut te Rome wordt verhoogd met Artikel 82 wordt gelezen: 82 Subsidies ten behoeve van niet aan het Rijk toebehorende musea Aangewezen voor toepassing van artikel 24 van de Comptabiliteitswet fStb. 1927, 2591 tot een maximum van f 650 000 terwijl het artikel wordt verminderd met Paragraaf 2. Monumenten 85 Personeelsuitgaven Rijksdienst voor de Monumentenzorg wordt verminderd met 86 Materiële uitgaven Rijksdienst voor de Monumentenzorg wordt verhoogd met 87 Subsidies en andere uitgaven ten behoeve van de monumentenzorg over 1976 en vorige jaren wordt verhoogd met 89 Subsidies en overige uitgaven aan verenigingen en stichtingen, werkzaam op het gebied van de monumentenzorg wordt verminderd met 92 Materiële uitgaven Monumentenraad wordt verhoogd met 93 Personeelsuitgaven Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek wordt verminderd met Paragraaf3. Archieven 98 Personeelsuitgaven rijksarchieven wordt verhoogd met 99 Materiële uitgaven rijksarchieven wordt verhoogd met 101 Kosten van de Rijksarchiefschool en van de archiefexamens wordt verminderd met 102 Tegemoetkomingen als bedoeld in het tweede lid van de artikelen 27 en 34 van de Archiefwet 1962 (Stb. 313) en in artikel 42 van het Archiefbesluit wordt verminderd met 103 Subsidies op het gebied van het archiefwezen wordt verhoogd met Paragraaf 4. Overige uitgaven 104 Kosten van verrichte diensten wordt verhoogd met AFDELING III. VOLKSONTWIKKELING EN RECREATIE Onderafdeling I. Algemeen 105 Personeelsuitgaven wordt verminderd met 111 Experimenten permanente educatie wordt verminderd met Onderafdeling II. Jeugdzaken 113 Personeelsuitgaven Raad voor de Jeugdvorming wordt verhoogd met 114 Materiële uitgaven Raad voor de Jeugdvorming wordt verhoogd met 115 Subsidies en andere uitgaven ten behoeve van organisaties en instellingen voor jeugd- en jongerenwerk wordt verhoogd met 30 000 45 000 50 000 60 000 60 000 100 000 400 000 260 000 282 000 518 000 30 000 390 000 288 400 46 500 200 000 44 500 704 000 199 200 25 000 143 000 57 000 2 440 000 1 700 000 25 000 30 000 602 200