is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1978, no. 501-549, 01-01-1978

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BIJLAGE C

Bevattende een aantal ambten en het daaraan verbonden vaste c.q. maximumsalaris in guldens per maand (met ingang van 1 juni 19781

Departementen van Algemeen Bestuur Directeur-generaal Secretaris-generaal Hoge Colleges van Staat Griffie van de delegaties uit beide Kamers der StatenGeneraal naar internationale en bovennationale vergaderingen Griffier Eerste Kamer der Staten-Generaal Griffier Tweede Kamer der Staten-Generaal Gri ffier Kabinet der Koningin Directeur Buitenlandse Zaken Departement Koerier ten hoogste Justitie Arrondissementsrechtbanken en kantongerechten Deurwaarder 1 Centraal bureau voor bijstand inzake het toezicht op de boekhouding van notarissen Voorzitter (nevenbetrekking) ten hoogste Gerechtshoven Deu rwaarder 1 Verzekeringskamer Lid Voorzitter Binnenlandse Zaken Binnenlands Bestuur Commissaris der Koningin Centrale Commissie voor de keuring van films Voorzitter ten hoogste Dienst Geneeskun dige verzorging politie Administrateur (nevenbetrekking) 2 Medisch adviseur (nevenbetrekking) 2 Tandheelkundig adviseur (nevenbetrekking) 2 Farmaceutisch adviseur (nevenbetrekking) 2 Kiesraad Adjunct-secretaris 3 Secretaris 3 Rijksgeneeskundige dienst Farmaceutisch adviseur ten hoogste Onderwijs en Wetenschappen Departemen t Inspecteur-generaal van het onderwijs ten hoogste ten hoogste ten hoogste ten hoogste 11 319 11 319 10 343 10 343 11 319 9 102 2 367 739 2 280 388 9 102 11 319 14 855 6 978 2 746 1 371 1 371 1 371 301 476 2 265 11 319

1 Vanaf 1 januari 1971 worden in deze functie geen ambtenaren meer benoemd. 2 De benoeming in dit ambt geschiedt bij gemeenschappelijke beschikking van Onze Ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken. 3 Dit salaris geldt niet indien dit ambt door een ambtenaar, aangesteld bij het Departement van Binnenlandse Zaken wordt vervuld.