is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1978, no. 501-549, 01-01-1978

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Jaargang 1978

527

Besluit van 16 oktober 1978, houdende wijziging van het Wisselkoersbesluit (Stb. 1978,405)

Wij Juliana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën, Generale Thesaurie, Directie Buitenlandse Financiële Betrekkingen, van 15 oktober 1978, gedaan na ingewonnen advies van De Nederlandsche Bank N.V. en met instemming van de Raad van Ministers;

Gelet op artikel 2 van de Wet inzake de wisselkoers van de gulden (Stb. 1978, 332);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

Artikel 1, tweede lid, van Ons besluit van 21 juli 1978, Stb. 405 (Wisselkoersbesluit), wordt gewijzigd vastgesteld als volgt: 2. Op grond van het in het eerste lid bedoelde arrangement worden de volgende middenkoersen vastgesteld: 100 Belgische/Luxemburgse franken f 6,89531 100 Deense kronen f 38,3967 100 Duitse marken f 108,370 100 Noorse kronen f 40,1764 Daarbij wordt een fluctuatiemarge in achtgenomen van 2,25% terweerszijden van de middenkoersen.

Artikel II

Dit besluit treedt heden in werking.

Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad en in de Nederlandse Staatscourant zal worden geplaatst.

Soestdijk, 16 oktober 1978

Juliana

De Minister van Financiën a.i., G. M. V. van Aardenne

Uitgegeven de zestiende oktober 1978

De Minister van Justitie, J. de Ruiter