is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1978, no. 501-549, 01-01-1978

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

overheid moet worden gerekend. Zoals in het algemene deel al is aangegeven is een internationale regeling van dit probleem van essentieel belang, maar aandrang op andere landen om aan maatregelen mede te werken dient rechtstreeks te geschieden en niet via de consumenten te verlopen.

Onder b in dit artikel wordt, in overeenstemming met het advies van de Raad inzake de luchtverontreiniging, een uitzondering gemaakt voor geneesmiddelen in de vorm van spuitbussen, die uitsluitend op doktersrecept mogen worden afgeleverd (UR-geneesmiddelen). De reden hiervoor is de verwarring die bij de patiënt kan ontstaan, die door de arts een spuitbus krijgt voorgeschreven waarop vermeld staat dat het gebruik schadelijk kan zijn voor de gezondheid.

Ook in de Verenigde Staten zijn geneesmiddelen op recept van de etiketteringsmaatregel uitgezonderd. De in de Verenigde Staten eveneens uitgezonderde, vrij verkrijgbare dosis-aërosols voor de behandeling van asthma bronchiale door orale inhalatie van een adrenerge bronchodilatator, behoren in Nederland eveneens onder de categorie UR-geneesmiddelen. Ze behoeven dus niet apart te worden uitgezonderd.

Artikel 5 bevat een overgangsregeling voor spuitbussen die bij het inwerking treden van de onderhavige regeling reeds zijn vervaardigd. Deze overgangsregeling vloeit voort uit artikel 15 van de Wet inzake de luchtverontreiniging (Stb. 1970, 580). De overgangsregeling heeft tot gevolg dat het waarschuwingsetiket pas twee maanden na het van kracht worden van de maatregel op die spuitbussen behoeft te zijn aangebracht. Het besluit treedt eerst vijf maanden na publikatie in het Staatsblad in werking om fabrikanten, importeurs en de handel de gelegenheid te geven de vereiste verpakkingswijziging voor te bereiden.

De Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne,

L. Ginjaar