is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1978, no. 501-549, 01-01-1978

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Jaargang 1978

548

Besluit van 27 september 1978, houdende inwerkingtreding van het Koninklijk besluit van 21 juni 1978 (Stb. 393) tot nadere wijziging van het Koninklijk besluit van 6 juni 1922 (Stb. 395) tot uitvoering van artikel 30 van de Vleeskeuringswet (Invoer van vleeswaren)

Wij Juliana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne van 19 september 1978, DG Vgz/VA, no. 195962;

Gelet op artikel II van het Koninklijk besluit van 21 juni 1978 (Stb. 393);

Hebben goedgevonden en verstaan;

Enig artikel

Het Koninklijk besluit van 21 juni 1978 (Stb. 393) treedt in werking met ingang van 1 oktober 1978.

Onze Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 27 september 1978

Juliana

De Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne, L. Ginjaar

Uitgegeven de tweede november 1978

De Minister van Justitie, J. de Ruiter