is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1978, no. 550-600, 01-01-1978

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Restanten op hoofdstuk XVI van de rijksbegroting voor het dienstjaar 1976

Artikel Omschrijving Bedrag Paragraaf 4. Beeldende Kunsten en Bouwkunst 44 Subsidies en andere uitgaven 5 3 96 800 Paragraaf 5. F Hm 45 Subsidies en andere uitgaven waarop — voor zoveel mogelijk — in mindering worden gebracht de ontvangsten ter zake van terugbetalingen op deze of in vorige jaren gedane uitgaven 2 500 000 Zie artikel 109 Zie artikel 56 Paragraaf 7. Overige uitgaven 53 Subsidies en andere uitgaven voor niet-literaire tijdschriften en voor publikaties 296 900 55 Subsidies aan algemene instellingen en andere uitgaven 801 000 56 Subsidies en andere uitgaven voor de kunstzinnige vorming van de jeugd 300 000 Onderafdeling III. Musea, monumenten en archieven Paragraaf 1. Musea 60 Materiële uitgaven Rijksmusea 326 500 61 Aankopen voor de musea en betaling van termijnen voor in vorige jaren gekochte kunstwerken en voorwerpen 321 000 63 Uitgaven in verband met tentoonstellingen in rijksmusea 135 800 82 Subsidies ten behoeve van niet aan het Rijk toebehorende musea 562 300 83 Subsidies voor het herstel van voorwerpen van kunst of wetenschap, toebehorend aan lagere publiekrechte! ij ke lichamen, genootschappen, stichtingen en dergelijke, die zich in openbare gebouwen bevinden 460 500 Paragraaf 2. Monumenten 94 Materiële uitgaven Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek 90 000 AFDELING III. VOLKSONTWIKKELING EN RECREATIE Onderafdeling 1. Algemeen 107 Kosten van onderzoek 2 901 100

Posten van hoofdstuk XVI van de rijksbegroting voor het dienstjaar 1977, waaraan de restanten worden toegevoegd

Artikel Omschrijving Paragraaf 4. Beeldende Kunsten en Bouwkunst 59 Subsidies en andere uitgaven Paragraaf 5. Film 60 Subsidies en andere uitgaven waarop — voor zoveel mogelijk — in mindering worden gebracht de ontvangsten ter zake van terugbetalingen op deze of in vorige jaren gedane uitgaven Paragraaf 7. Kunstzinnige vorming 67 Subsidies en voorschotten aan organisaties en gemeenten in de investeringskosten van culturele centra met een streekkarakter 68 Subsidies en andere uitgaven voor de kunstzinnige vorming van de jeugd Paragraaf 8. Overige uitgaven 71 Subsidies en andere uitgaven voor niet-literaire tijdschriften en voor publikaties 73 Subsidies aan algemene instellingen en andere uitgaven Zie artikel 68 Onderafdeling III. Musea, monumenten en archieven Paragraaf 1. Musea 77 Materiële uitgaven Rijksmusea 78 Aankopen voor de musea en betaling van termijnen voor in vorige jaren gekochte kunstwerken en voorwerpen 80 Uitgaven in verband met tentoonstellingen in rijksmusea 99 Subsidies ten behoeve van niet aan het Rijk toebehorende musea 100 Subsidies voor het herstel van voorwerpen van kunst of wetenschap, toebehorend aan lagere publiekrechtelijke lichamen, genootschappen, stichtingen en dergelijke, die zich in openbare gebouwen bevinden Paragraaf 2. Monumenten 111 Materiële uitgaven Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek AFDELING III. NATUURBEHOUD, RECREATIE EN MEDIA Onderafdeling I. Algemeen 123 Kosten van onderzoek Bedrag 5 3 96 800 2 500 000 106 300 300 000 296 900 801 000 326 500 321 000 135 800 562 300 460 500 90 000 2 901 100