is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1978, no. 550-600, 01-01-1978

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Restanten op hoofdstuk XVI van de rijksbegroting voor het dienstjaar 1976

Artikel Omschrijving Bedrag 174 175 176 180 182 Subsidies en overige uitgaven voor diverse vormen van samenlevingsopbouw Ontwikkelingsprojecten en experimenten op het gebied van de samenlevingsopbouw Subsidies, voorschotten en overige uitgaven ten behoeve van voorzieningen in het kader van de stadsvernieuwing Subsidies en voorschotten ten behoeve van accommodaties voor meervoudig gebruik Subsidies in de rente en aflossing van leningen voor de stichtingskosten van vóór 31 december 1970 gebouwde accommodaties voor meervoudig gebruik Zie artikel 118 1 477 000 616 800 16 675 000 27 588 300 8 362 800 Zie artikel 175 Zie artikel 111 Zie artikel 1 74 183 Rijksbijdragen, subsidies en overige uitgaven ten behoeve van woonwagencentra en woonwagenwerk 700 000 184 Subsidies en overige uitgaven ten behoeve van allochtone groepen 3 600 000 185 Bijzondere uitgaven in verband met het gecoördineerde beleid voor Migranten (I.C.B.M.) 187 Materiële uitgaven van het Centraal Bureau uitvoering vestigingsbeleid rijksgenoten 188 Subsidies, uitgaven voor materieel beheer, woonoorden en overige uitgaven ten behoeve van Mol uk kers 5 500 000 3 700 000 11 400 000 AFDELING V. BIJSTANDSZAKEN 213 Subsidies en kosten in verband met onderzoek en voorlichting omtrent bijstandsverlening 3 318 900

Posten van hoofdstuk XVI van de rijksbegroting voor het dienstjaar 1977, waaraan de restanten worden toegevoegd

Artikel Omschrijving Zie artikel 192 Zie artikel 180 Zie artikel 18 Zie artikel 22 Zie artikel 24 176 Subsidies en voorschotten in investeringen ten behoeve van accommodaties voor jeugd- en jongerenwerk 180 Ontwikkelingsprojecten en experimenten op het gebied van sociaal-cuitureel werk Paragraaf 4. Vormings- en opbouwwerk 191 Experimenten permanente educatie 192 Subsidies en overige uitgaven voor diverse vormen van opbouwwerk Onderafdeling III. Culturele Minderheden 195 Rijksbijdragen, subsidies en overige uitgaven ten behoeve van woonwagencentra en woonwagenwerk 196 Subsidies en overige uitgaven ten behoeve van allochtone groepen 197 Bijzondere uitgaven in verband met het gecoördineerd beleid voor migranten (I.C.B.M.) 199 Materiële uitgaven van het Centraal Bureau uitvoering vestigingsbeleid rijksgenoten 200 Subsidies, uitgaven voor materieel beheer, woonoorden en overige uitgaven ten behoeve van Molukkers AFDELING V. BIJSTANDSZAKEN 225 Subsidies en kosten in verband met onderzoek en voorlichting omtrent bijstandsverlening Bedrag 2 833 800 616 800 481 000 1 477 000 700 000 3 600 000 3 700 000 11 400 000 5 500 000 3 318 900