is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1978, no. 550-600, 01-01-1978

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Jaargang 1978

565

Beschikking van de Minister van Justitie van 9 november 1978, houdende plaatsing in het Staatsblad van de tekst van de Wet op de samenstelling van de burgerlijke gerechten (artikel I van de wet van 18 december 1957, Stb. 534), zoals deze laatstelijk is gewijzigd bij de wet van 17 oktober 1978, Stb. 564

De Minister van Justitie,

Gelet op artikel VII van de wet van 17 oktober 1978, Stb. 564;

Besluit;

de tekst van de Wet op de samenstelling van de burgerlijke gerechten (artikel I van de wet van 18 december 1957, Stb. 534), zoals deze laatstelijk is gewijzigd bij de wet van 17 oktober 1978, Stb. 564, in het Staatsblad te plaatsen als bijlage van deze beschikking.

's-Gravenhage, 9 november 1978

De Minister van Justitie, J. de Ruiter

Uitgegeven de zestiende november 1978

De Minister van Justitie, J. de Ruiter

Tekst van de Wet op de samenstelling van de burgerlijke gerechten (artikel I van de wet van 18 december 1957, Stb. 534), zoals deze luidt na het verwerken van de in de wetten van 27 juni 1963, Stb. 273,14 juli L965, Stb. 307, 6 juni 1968, Stb. 279,5 juli 1972, Stb. 391,7 september 1972, Stb. 461, 2 juni 1Z76, Stb. 322 en 17 oktober 1978, Stb. 564 vervatte wijzigingen

Artikel 1

De Hoge Raad, de gerechtshoven, de arrondissementsrechtbanken en de kantongerechten worden samengesteld overeenkomstig de navolgende bepalingen.