is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1978, no. 550-600, 01-01-1978

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel 2

De Hoge Raad wordt samengesteld uit: a. 1 president, ten hoogste 4 vice-presidenten, ten hoogste 23 raadsheren, 1 procureur-generaal, ten hoogste 7 advocaten-generaal en 1 griffier; b. gerechtsauditeurs en substituut-griffiers tot het door Ons nodig geachte aantal.

Artikel 3

De gerechtshoven worden als volgt samengesteld: a. de gerechtshoven te Amsterdam en 's-Gravenhage: 1 president, ten hoogste 11 vice-presidenten en ten hoogste 28 raadsheren; b. de gerechtshoven te Arnhem en 's-Hertogenbosch: 1 president, ten hoogste 9 vice-presidenten en ten hoogste 23 raadsheren; c. het gerechtshof te Leeuwarden: 1 president, ten hoogste 3 vice-presidenten en ten hoogste 9 raadsheren; d. alle gerechtshoven: 1 procureur-generaal, 1 griffier, alsmede raadsheren-plaatsvervangers, gerechtsauditeurs, advocaten-generaal en substituut-griffiers tot het door Ons nodig geachte aantal.

Artikel 4

De arrondissementsrechtbanken worden als volgt samengesteld: a. de arrondissementsrechtbank te Amsterdam: 1 president, ten hoogste 16 vice-presidenten en ten hoogste 40 rechters; b. de arrondissementsrechtbanken te 's-Gravenhage en Rotterdam: 1 president, ten hoogste 12 vice-presidenten en ten hoogste 32 rechters; c. de arrondissementsrechtbanken te Arnhem, Haarlem en 's-Hertogenbosch: 1 president, ten hoogste 8 vice-presidenten en ten hoogste 22 rechters; d. de arrondissementsrechtbanken te Breda, Maastricht en Utrecht: 1 president, ten hoogste 7 vice-presidenten en ten hoogste 19 rechters; e. de arrondissementsrechtbanken te Alkmaar, Almelo, Leeuwarden en Roermond: 1 president, ten hoogste 4 vice-presidenten en ten hoogste 13 rechters; f. de arrondissementsrechtbanken te Dordrecht, Groningen en Zutphen: 1 president, ten hoogste 2 vice-presidenten en ten hoogste 10 rechters; g. de arrondissementsrechtbanken te Assen, Middelburg en Zwolle: 1 president, ten hoogste 2 vice-presidenten en ten hoogste 8 rechters; h. alle arrondissementsrechtbanken: 1 griffier, alsmede rechters-plaatsvervangers, gerechtsauditeurs, officieren van justitie, verkeersschouten, plaatsvervangende officieren van justitie en substituut-griffiers tot het door Ons nodig geachte aantal.

Artikel 5

De kantongerechten worden als volgt samengesteld: a. het kantongerecht te Amsterdam: ten hoogste 10 kantonrechters; b. de kantongerechten te 's-Gravenhage en Rotterdam: ten hoogste 7 kantonrechters; c. de kantongerechten te Haarlem en Utrecht: ten hoogste 7 kantonrechters; d. de kantongerechten te Eindhoven, Enschede, Groningen, 's-Hertogenbosch, Nijmegen en Tilburg: ten hoogste 3 kantonrechters; e. de kantongerechten te Alkmaar, Amersfoort, Arnhem, Breda, Delft, Dordrecht, Heerlen, Hilversum, Leeuwarden, Leiden en Maastricht: ten hoogste 2 kantonrechters;