is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1978, no. 550-600, 01-01-1978

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

21 Urban, Hendrik Lodewijk, geboren te Ootmarsum (Overijssel) 19 oktober 1940, wonende te Ootmarsum (Overijssel); 22 Wahnon Pinto, Ulpio, geboren te Paul (Kaapverdië) 6 september 1945, wonende te Drachten, gemeente Smallingerland (Friesland), met bepaling dat de geslachtsnaam van verzoeker wordt gewijzigd in «Pinto»; 23 Wyka, Jan, geboren te Lycznica (Polen) 14 juni 1920, wonende te Vaesrade, gemeente Nuth (Limburg).

Artikel 2

Krachtens het bepaalde in artikel 6, eerste lid, van de wet op het Nederlanderschap en het ingezetenschap (Stb. 1892, 268), wordt bij deze het Nederlanderschap onthouden aan Bunjaku, Fatime, geboren te Ede (Gelderland)

29 december 1974, verblijvende te Poluka (Joegoslavië).

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na die van haar afkondiging.

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle ministeriële departementen, autoriteiten, colleges en ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven ten Paleize Soestdijk, 9 november 1978

Juliana

De Staatssecretaris van Justitie, E. A. Haars

Uitgegeven de drieëntwintigste november 1978

De Minister van Justitie, J. de Ruiter.

Zie voor de behandeling in de Staten-Generaal: Kamerstukken I11978/79,15 335 Hand. II 1978/79, blz. 832 Kamerstukken 11978/79,15335 (20) Hand. I 1978/79, blz. 56