is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1978, no. 550-600, 01-01-1978

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bijlage behorende bij het Koninklijk besluit van 16 oktober 1978, Stb. 583

Bijlage bij het Puddingpoederbesluit (Warenwet)

METHODEN VAN ONDERZOEK BEHORENDE BIJ HET PUDDINGPOEDER-BESLUIT (WARENWET)

1. Bepaling van het vochtgehalte

Apparatuur: Een elektrisch verwarmde stoof regelbaar tussen 130 en 133°C. 1 met voldoende ventilatie 2 . 1.1 Breng ongeveer 5 gram van de waar in een weegdoosje met platte bodem en goed sluitend deksel. Bepaal het gewicht tot op 1 mg nauwkeurig. 1.2. Plaats het met het analysemonster gevulde doosje met open deksel gedurende 2 uur in de stoof, berekend vanaf het moment dat de temperatuur van de stoof 130°C. weer bereikt heeft. Neem het monster uit de stoof en bepaal het gewicht van het doosje met gesloten deksel na afkoeling in een exsiccator. 1.3. Het gewichtsverlies berekend op 100 g van de waar is het vochtgehalte.

2. Bepaling van het asgehalte

Reagentia: Ethanol 96 vol.% 2.1. Weeg nauwkeurig 5-6 gram van de waar af in een van tevoren uitgegloeide en getareerde platina schaal. Bevochtig het analysemateriaal met 1-2 ml ethanol. 2.2. Plaats de schaal vóór in een moffeloven en laat de deur open. Schuif de schaal, nadat het materiaal is uitgebrand verder in de oven, waarvan de temperatuur 900°C. is. Veras gedurende 2 uur onder een voldoende toevoer van lucht. 2.3. Haal het schaaltje uit de oven en plaats het gedurende 1 min. op een asbestcementplaat. Koel daarna in een exsiccator af tot kamertemperatuur. Weeg ten slotte snel tot op 0,1 mg nauwkeurig. 3 2.4. De hoeveelheid as in percenten van de stof bedraagt: b-a - x 100 M waarin: a = gewicht van de lege schaal in grammen b = gewicht van de schaal met het gloeiresidu in grammen M = gewicht van het ingewogen analysemateriaal in grammen.

3. Vuilproef (Filth-test)

Reagentia: Zoutzuur, 4n Ethanol, 96 vol.% Petroleumether, kooktraject 40-60° C. Vloeibare paraffine.

1 Temperatuur van de lucht in de buurt van de weegdoosjes. De stoof moet een zodanige verwarmingscapaciteit hebben, dat zij, na van tevoren op 131°C te zijn gebracht, deze temperatuur binnen 45 minuten nadat het maximale aantal monsters dat tegelijk kan worden gedroogd in de stoof is gebracht, weer bereikt. 2 De doeltreffendheid van de ventilatie wordt gecontroleerd met durumgries, waarvan de deeltjes niet groter zijn dan 1 mm. De ventilatie moet zodanig zijn dat, wanneer het maximale aantal monsters dat de stoof kan bevatten gedurende 2 en gedurende 3 uur bij 130-133°C wordt gedroogd, de resultaten onderling niet meer afwijken dan 0,15% vocht. 3 De as is hygroscopisch.