is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1978, no. 550-600, 01-01-1978

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Restanten op hoofdstuk X van de rijksbegroting voor het dienstjaar 1976

Artikel Omschrijving Bedrag 60 Uitgaven ten behoeve van de lichamelijke en geneeskundige verzorging van militairen en hun gezinnen 3 187 159* 65 Voorziening woonruimte 4 500 1 Onderafdeling II. Aanschaffing en onderhoud van het materieel en van gebouwen, werken en terreinen Paragraaf 1. Aanschaffingen 67 Aanschaffing van groot materieel 178 820 396 1 Aanschaffing van mobiel luchtafweergeschut c.a. Aanschaffing van vervoermiddelen Aanschaffing van elektrisch en elektronisch materieel Aanschaffing van bewapeningsmaterieel Aanschaffing van springstoffen en munitie Aanschaffing van geniematerieel Aanschaffing van vliegtuigen Aanschaffing van overig materieel 35 495 786 71 961 576 25 603 262 14 343 123 24 485 069 36 568 4 358 264 2 536 748 68 Aanschaffing van inventarisgoederen en klein materieel 5 570 895' 69 Nieuwbouw, aanbouw en aankoop van gebouwen, werken en terreinen 6 553 667 Paragraaf 2. Onderhoud 70 Onderhoud van het materieel 10 754 814' 71 Onderhoud van gebouwen, werken en terreinen 3 396' 71a Uitgaven verband houdende met het extra werkgelegenheidsprogramma 1973 73 114 71b Uitgaven verband houdende met het Tweede Werkgelegenheidsprogramma 1972 166 783 71c Uitgaven verband houdende met het programma ter bestrijding van excessieve werkloosheid 982 71d Uitgaven verband houdende met activi teiten in het kader van de Interimnota inzake de bestrijding van de werkloosheid (Zst. 1974—1975, 13 110 nr. 1) 107 687 71e Uitgaven verband houdende met activiteiten in het kader van het z.g. 3,5 mld. programma (Zst 1974— 1975, 13 100 nr. 27) 806 760 71 f Uitgaven verband houdende met het extra werkgelegenheidsprogramma 1975 376 945 7lg Extra stimuleringsprogramma 1976 2 355 385 Onderafdeling III. Overige exploitatiekosten 73 Bureaukosten 2 068 009 1

Posten van hoofdstuk X van de rijksbegroting voor het dienstjaar 1977, waaraan de restanten worden toegevoegd

Artikel Omschrijving Bedrag 60 Uitgaven ten behoeve van de lichamelijke en geneeskundige verzorging van militairen en hun gezinnen 3187159' 65 Voorziening woonruimte 4 500' Onderafdeling II. Aanschaffing en onderhoud van het materieel en van gebouwen, werken en terreinen Paragraaf 1. Aanschaffingen 67 Aanschaffing van groot materieel 178 820 396' Aanschaffing van mobiel luchtafweergeschut c.a. Aanschaffing van vervoermiddelen Aanschaffing van elektrisch en elektronisch materieel Aanschaffing van bewapeningsmaterieel Aanschaffing van springstoffen en munitie Aanschaffing van geniematerieel (nieuwe post) Aanschaffing van vliegtuigen Aanschaffing van overig materieel 35 495 786 71 961 576 25 603 262 14 343 123 24 485 069 36 568 4 358 264 2 536 748 68 Aanschaffing van inventarisgoederen en klein materieel 5 570 895' 69 Nieuwbouw, aanbouw en aankoop van gebouwen, werken en terreinen 6 553 667 Paragraaf 2. Onderhoud 70 Onderhoud van het materieel 10 754 814' 71 Onderhoud van gebouwen, werken en terreinen 3 396' 71a (nieuwe post) Uitgaven verband houdende met het extra werkgelegenheidsprogramma 1973 73 114 71b (nieuwe post) Uitgaven verband houdende met het Tweede Werkgelegenheidsprogramma 1972 166 783 71c (nieuwe post) Uitgaven verband houdende met het programma ter bestrijding van excessieve werkloosheid 982 71d (nieuwe post) Uitgaven verband houdende met activi teiten in het kader van de Interimnota inzake de bestrijding van de werkloosheid (Zst. 1974—1975, 13 110 nr. 1) 107 687 71e (nieuwe post) Uitgaven verband houdende met activiteiten in het kader van het z.g. 3,5 mld. programma (Zst. 1974— 1975, 13 100 nr. 27) 806 760 71 f (nieuwe post) Uitgaven verband houdende met het extra werkgelegenheidsprogramma 1975 376 945 71 g (nieuwe post) Extra stimuleringsprogramma 1976 2 355 385 Onderafdeling III. Overige exploitatiekosten 73 Bureaukosten 2 068 009 1