is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1978, no. 550-600, 01-01-1978

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Restanten op hoofdstuk X van de rijksbegroting voor het dienstjaar 1976

Artikel Omschrijving Bedrag 102c Uitgaven verband houdende met activiteiten in het kader van de Interim-nota inzake de bestrijding van de werkloosheid (Zst. 1974—1975, 13 110 nr. 1) 7 502 102d Uitgaven verband houdende met activiteiten in het kader van het z.g. 3,5 mld. programma (Zst. 1974-1975, 13 100 nr. 27) 29 119 102f Uitgaven verband houdende met het extra werkgelegenheidsprogramma 1975 72 441 102g Extra stimuleringsprogramma 1976 89 942 Onderafdeling III. Overige exploitatiekosten 104 Bureaukosten 344 940 Onderafdeling IV. Onderdelen, welke afzonderlijk zijn geraamd Paragraaf 1. Depot Straalmotoren 107 Depot Straalmotoren 162 314 1 AFDELING V. DIENST VAN HET LOODSWEZEN ENZ. 111 Aanschaffing van schepen, gebouwen, werken en terreinen en overig materieel 1 574 940 111a Uitgaven verband houdende met het extra werkgelegenheidsprogramma 1975 598 574 112 Exploitatie-uitgaven van schepen, gebouwen, werken en terreinen en overig materieel 468 440 1 AFDELING VI. KONINKLIJKE MARECHAUSSEE 116 Overige personele uitgaven 218 699 1 117 Aanschaffing van groot materieel 1 606 773 118 Aanschaffing van inventarisgoederen en klein materieel 9 434 119 Nieuwbouw, aanbouw en aankoop van gebouwen, werken en terreinen 1 823 000 120 Onderhoud van het materieel en van gebouwen 2 304 489 1 AFDELING VII. GEMEENSCHAPPELIJKE UITGAVEN Onderafdeling II. Overige gemeenschappelijke uitgaven Paragraaf 1. Uitgaven voor internationale verplichtingen 126 Internationale verplichtingen in verband met infrastructuur 8 937 568 Paragraaf 2. Overige gemeenschappelijke uitgaven

Posten van hoofdstuk X van de rijksbegroting voor het dienstjaar 1977, waaraan de restanten worden toegevoegd

Artikel Omschrijving Bedrag 102c (nieuwe post) Uitgaven verband houdende met activiteiten in het kader van de Interim-nota inzake de bestrijding van de werkloosheid (Zst. 1974—1975, 13 110 nr. 1) 7 502 102d (nieuwe post) Uitgaven verband houdende met activiteiten in het kader van het z.g. 3,5 mld. programma (Zst. 1974-1975, 13 100 nr. 27) 29 119 102f (nieuwe post) Uitgaven verband houdende met het extra werkgelegenheidsprogramma 1975 72 441 102g (nieuwe post) Extra stimuleringsprogramma 1976 89 942 Onderafdeling III. Overige exploitatiekosten 104 Bureaukosten 344 940 Onderafdeling IV. Onderdelen, welke afzonderlijk zijn geraamd Paragraaf 1. Depot Straalmotoren 107 Depot Straalmotoren 162 314 AFDELING V. DIENST VAN HET LOODSWEZEN ENZ. 111 Aanschaffing van schepen, gebouwen, werken en terreinen en overig materieel 1 574 940 111a (nieuwe post) Uitgaven verband houdende met het extra werkgelegenheidsprogramma 1975 598 574 112 Exploitatie-uitgaven van schepen, gebouwen, werken en terreinen en overig materieel 468 440 AFDELING VI. KONINKLIJKE MARECHAUSSEE 116 Overige personele uitgaven 218 699 117 Aanschaffing van groot materieel 1 606 773 118 Aanschaffing van inventarisgoederen en klein materieel 9 434 119 Nieuwbouw, aanbouw en aankoop van gebouwen, werken en terreinen 1 823 000 120 Onderhoud van het materieel en van gebouwen 2 304 489 1 AFDELING VII. GEMEENSCHAPPELIJKE UITGAVEN Onderafdeling II. Overige gemeenschappelijke uitgaven Paragraaf 1. Uitgaven voor internationale verplichtingen 126 Internationale verplichtingen in verband met infrastructuur 8 937 568 Paragraaf 2. Overige gemeenschappelijke uitgaven