is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1978, no. 601-650, 01-01-1978

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

22 Victory, Inez lone, geboren op St. Vincent (St. Vincent) 12 februari 1919, wonende op Curapao (Nederlandse Antillen); 23 Wattley, Burnice Vinetta, geboren op St. Kitts (St. Kitts, Nevis) 17 juni 1944, wonende op Curapao (Nederlandse Antillen); 24 Yip, Koon Wong, geboren te Hongkong (Verenigd Koninkrijk) 6 juni 1931, wonende op Aruba (Nederlandse Antillen); 25 Cheung, Luk Kiu, geboren te Kwantung (China) 16 augustus 1931, echtgenote van Yip, Koon Wong.

Artikel 2

Deze Rijkswet treedt in werking met ingang van de dag na die van haar afkondiging in het Publicatieblad van de Nederlandse Antillen.

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad en in het Publicatieblad van de Nederlandse Antillen zal worden geplaatst, en dat alle ministeriële departementen, autoriteiten, colleges en ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven ten Paleize Soestdijk, 29 november 1978

Juliana

De Minister van Justitie, J. de Ruiter

Uitgegeven de veertiende december 1978

De Minister van Justitie, J. de Ruiter

Zie voor de behandeling in de Staten-Generaal: Kamerstukken I11977/78,15144 (R 1105); 1978/79,15144 (R 1105) Hand. II 1978/79, blz. 1464 Kamerstukken 11978/79,15144 (R 1105) (30) Hand. 11978/79, blz. 107.