is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1978, no. 601-650, 01-01-1978

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Jaargang 1978

620

Rijkswet van 29 november 1978, houdende naturalisatie van Albert, Jean Marie Charles Philippe Benoit en 24 anderen

Wij Juliana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat er aanleiding is tot naturalisatie van Albert, Jean Marie Charles Philippe Benoit en 24 anderen, die aan Ons een verzoek daartoe hebben gedaan, met overlegging, voor zoveel nodig, van de bewijsstukken, bedoeld in artikel 3 van de wet op het Nederlanderschap en het ingezetenschap (Stb. 1892, 268);

Zo is het, dat Wij, de Raad van State van het Koninkrijk gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, de bepalingen van het Statuut voor het Koninkrijk in acht genomen zijnde, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

Het Nederlanderschap wordt bij deze verleend aan:

1 Albert, Jean Marie Charles Philippe Benoit, geboren op St. Lucia (St. Lucia) 1 september 1917, wonende op Curapao (Nederlandse Antillen); 2 Baroud, Asmaa, geboren op Curapao (Nederlandse Antillen) 3 november 1954, wonende op Curapao (Nederlandse Antillen); 3 Baroud, Malakeh, geboren te Tripolis (Libanon) 14 september 1933, wonende op Curapao (Nederlandse Antillen), weduwe van Baroud, Ibrahim Abdul-Kader; 4 Berkeley, Bartholomew, geboren op Grenada (Grenada) 15 april 1914, wonende op Curapao (Nederlandse Antillen); 5 Higgins, Leila Louise, geboren te Saint Ann (Jamaica) 18 december 1919, echtgenote van Berkeley, Bartholomew;