is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1978, no. 601-650, 01-01-1978

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

21 Fung, Nui Ting, geboren te Kwantung (China) 9 februari 1927, echtgenote van Ng, Wing Koo; 22 Quashie, Benjamin Vincent, geboren op St. Vincent (St. Vincent) 11 maart 1955, wonende op Curapao (Nederlandse Antillen); 23 Sanchez Quevedo, Jesus, geboren te Los Tagues (Venezuela) 25 september 1913, wonende op Aruba (Nederlandse Antillen); 24 Rodrigues da Silva, José, geboren te Ponta do Sol (Madeira) 29 augustus 1943, wonende op Curapao (Nederlandse Antillen); 25 Smith, Thelma, geboren op Sint Vincent (St. Vincent) 24 juli 1929, wonende op Curapao (Nederlandse Antillen).

Artikel 2

Krachtens het bepaalde in artikel 6, eerste lid, van de wet op het Nederlanderschap en het ingezetenschap (Stb. 1892, 268), wordt bij deze het Nederlanderschap onthouden aan Isaac, Julie Susanna, geboren op Curapao (Nederlandse Antillen) 25 september 1965, verblijvende in de Verenigde Staten van Amerika.

Artikel 3

Deze Rijkswet treedt in werking met ingang van de dag na die van haar afkondiging in het Publicatieblad van de Nederlandse Antillen.

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad en in het Publicatieblad van de Nederlandse Antillen zal worden geplaatst, en dat alle ministeriële departementen, autoriteiten, colleges en ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven ten Paleize Soestdijk, 29 november 1978

Juliana

De Minister van Justitie, J. de Ruiter

Uitgegeven de veertiende december 1978

De Minister van Justitie, J. de Ruiter

Zie voor behandeling in de Staten-Generaal: Kamerstukken II1977/78,15145 (R 1106); 1978/79, 15 145 (R 1106) Hand. 111978/79, blz. 1464 Kamerstukken 11978/79,15145 (R 1106) (30) Hand. 11978/79, blz. 107.