is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1978, no. 601-650, 01-01-1978

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Jaargang 1978

629

Besluit van 29 november 1978, houdende overboeking van restanten van de begroting van het Staatsdrukkerijen Uitgeverijbedrijf voor het dienstjaat 1977 naar de begroting van het Staatsdrukkerij- en Uitgeverijbedrijf voor het jaar 1978

Wij Juliana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van Onze Minister en Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken van 3 november 1978, nr. CBW78/U 1580, Hoofdafdeling Financieeleconomische Zaken, Bureau Begrotingszaken;

Gelet op de wet van 2 februari 1977, Stb. 84, tot vaststelling van de begroting van het Staatsdrukkerij- en Uitgeverijbedrijf voor het dienstjaar 1977;

Gelet op artikel 16 van de Bedrijvenwet (Stb. 1928, 249);

Gezien het rapport van Onze Minister van Financiën d.d. 23 november 1978, Directoraat-Generaal van de Rijksbegroting, Directie Begrotingszaken, nr. 478-5600;

Hebben goedgevonden en verstaan:

de op de bij dit besluit behorende staat vermelde restanten op de artikelen 13 en 14 van de begroting van het Staatsdrukkerij- en Uitgeverijbedrijf voor het dienstjaar 1977 toe te voegen aan de daarnevens aangegeven artikelen van de begroting van het Staatsdrukkerij-en Uitgeverijbedrijf voor het jaar 1978, vastgesteld bij de wet van 8 maart 1978, Stb. 141.

Onze Minister van Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Algemene Rekenkamer.

Soestdijk, 29 november 1978

Juliana

De Minister van Binnenlandse Zaken, H. Wiegel

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, H. E. Koning

Uitgegeven de negentiende december 1978

De Minister van Justitie, J. de Ruiter