is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1978, no. 601-650, 01-01-1978

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAAT VAN RESTANTEN

op de begroting van het Staatsdrukkerij- en Uitgeverijbedrijf voor het dienstjaar 1977, welke worden toegevoegd aan de daarnevens vermelde gelijksoortige posten van de begroting van het Staatsdrukkerij- en Uitgeverijbedrijf voor het jaar 1978

Restanten op de begroting van het Staatsdrukkerij- en Uitgeverijbedrijf voor het dienstjaar 1977

Art. Omschrijving Bedrag 2de afdeling Kapitaalsuitgaven en -ontvangsten Uitgaven 13 Terreinen, gebouwen en installaties te verwerven door bemiddeling van de Rij ksgebouwendienst 11 305 599 14 Overige duurzame produktiemiddelen 4 852 521

Posten van de begroting van het Staatsdrukkerij- en Uitgeverijbedrijf voor het jaar 1978, waaraan de restanten worden toegevoegd

Art. Omschrijving Bedrag 2de afdeling Kapitaaluitgaven en -ontvangsten Uitgaven 13 Terreinen, gebouwen en installaties te verwerven door bemiddeling van de Rijksgebouwendienst 11 305 599 14 Overige duurzame produktiemiddelen 4 852 521

Behoort bij Koninklijk besluit van 29 november 1978, Stb. 629

Ons bekend,

De Minister van Binnenlandse Zaken, H. Wiegel

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, H. E. Koning