is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1978, no. 601-650, 01-01-1978

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel 4

Deze Rijkswet treedt in werking met ingang van de dag na heden.

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad en het Publicatieblad van de Nederlandse Antillen zal worden geplaatst, en dat alle ministeriële departementen, autoriteiten, colleges en ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven ten Paleize Soestdijk, 2 november 1978

Juliana

De Minister van Sociale Zaken, Albeda

De Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, D. F. van der Mei

De Minister van Justitie, J. de Ruiter

Uitgegeven de eenentwintigste december 1978

De Minister van Justitie a.i., H. Wiegel

Zie voor de behandeling in de Staten-Generaal: Kamerstukken I11965/66,8606, R 533; 1966/67, 8606, R 533; 1968/69, 8606, R 533; 1969/70, 8606, R 533; 1970/71,8606, R 533; 1976/77, 8606, R 533; 1977/78, 8606, R 533 Hand. I11977/78, bladz. 1848-1871; 1885-1910; 1947-1948; 2541-2553;2589-2591 Kamerstukken 11977/78,8606, R 533 (71,71a, 71b,71c) Hand. 11978/79, bladz. 29-33; 44-47.