is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1978, no. 601-650, 01-01-1978

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Restanten op hoofdstuk XIV van de rijksbegroting voor het dienstjaar 1976

Artikel Omschrijving Bedrag 73B Bijdrage aanlegkosten historische tuin 1 50 000 73D Kosten verband houdende met droogtemaatregelen 10 000 000 (zie artikel 69) (zie artikel 73) Onderafdeling V. Veeartsenijkundige Dienst Paragraaf 1. Algemeen 96A Maatregelen tot bestrijding van dierziekten in samenwerking met derden 873 000 Onderafdeling VI. Planteziektenkundige Aangelegenheden Paragraaf 1 101 Diensten te verrichten door derden 170 000 103 Schadeloosstellingen en andere uitgaven in verband met bestrijding van planteziekten 550 000 103A Restitutie invoerheffingen 1 177 000 Onderafdeling IX. Agrarische Hulp aan Ontwikkelingslanden Paragraaf 1. Algemeen 117 Bijdrage aan de Food and Agriculture Organization (F.A.O.) in het Wereldvoedselprogramma 3 596 000 waarvan wordt doorberekend aan hoofdstuk V 3 596 000 118 Kosten voortvloeiende uit het verlenen van hulp in het kader van de Internationale Tarweovereenkomst 11 725 000 waarvan wordt doorberekend aan hoofdstuk V 11 725 000 _ ï 119 Kosten voortvloeiende uit het verlenen van voedselhulp ter ondersteuning van ontwikkelingsprojecten van niet-commerciële particuliere organisaties 7 716 000 waarvan wordt doorberekend aan hoofdstuk V 7 716 000 _i

Posten van hoofdstuk XIV van de rijksbegroting voor het dienstjaar 1977, waaraan de restanten worden toegevoegd

Artikel Omschrijving Bedrag 68 B (nieuwe post) Bijdrage aanlegkosten historische tuin 1 50 000 68C (nieuwe post) Kosten verband houdende met droogtemaatregelen 10 000 000 Onderafdeling VIII. Verwerking en Afzet Agrarische Produktie 96 Uitgaven verband houdende met de verbetering van de marktstructuur 12 700 000 97 Exportbevorderingsactiviteiten voor agrarische produkten 1 385 000 Onderafdeling IX. Veeartsenijkundige Dienst Paragraaf 1. Algemeen 102A (nieuwe post) Maatregelen tot bestrijding van dierziekten in samenwerking met derden 873 000 Onderafdeling X. Planteziektenkundige Aangelegenheden Paragraaf 1 107 Diensten te verrichten door derden 1 70 000 109 Schadeloosstellingen en andere uitgaven in verband met bestrijding van planteziekten 550 000 109A (nieuwe post) Restitutie invoerheffingen 1 1 77 000 Onderafdeling XIII. Agrarische Hulp aan Ontwikkelingslanden Paragraaf 1. Algemeen 122 Bijdrage aan de Food and Agriculture Organization (F.A.O.) in het Wereldvoedselprogramma 3 596 000 waarvan wordt doorberekend aan hoofdstuk V 3 596 000 _ i 123 Kosten voortvloeiende uit het verlenen van hulp in het kader van de Internationale Tarweovereenkomst 11 725 000 waarvan wordt doorberekend aan hoofdstuk V 11 725 000 _ i 124 Kosten voortvloeiende uit het verlenen van voedselhulp ter ondersteuning van ontwikkelingsprojecten van niet-commerciële particuliere organisaties 7 716 000 waarvan wordt doorberekend aan hoofdstuk V 7 716 000 _ i