is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1978, no. 651-700, 01-01-1978

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Jaargang 1978

655

Besluit van 14 november 1978, houdende regelen betreffende honing (Honingbesluit (Warenwet))

Wij Juliana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne van 12 januari 1978, DG Vgz/VA, no. 170619, van Onze Minister van Landbouw en Visserij en van de Staatssecretaris van Economische Zaken, T. M. Hazekamp;

Overwegende dat regelen moeten worden gesteld in verband met de richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 22 juli 1974 (74/409 E.E.G.) (Pb. E.G. L 221) betreffende de harmonisatie van de wettelijke voorschriften van de Lid-Staten inzake honing;

Gelet op de artikelen 14,14a en 16 der Warenwet (Stb. 1935, 793);

Gezien het advies van de Adviescommissie Warenwet van 30 juni 1977, no. 12626/345;

De Raad van State gehoord (advies van 22 februari 1978, no. 14);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne van 24 oktober 1978, DG Vgz/VA, nr. 194599, van Onze Minister van Landbouw en Visserij en van voornoemde Staatssecretaris van Economische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

1. Met de naam honing mag uitsluitend en moet, onverminderd het bepaalde in artikel 3, worden aangeduid de vloeibare, dikke of gekristalliseerde waar die door bijen wordt bereid uit bloemennectar, uit andere uitscheidingsprodukten die van levende plantedelen afkomstig zijn of uit op levende plantedelen aanwezige uitscheidingsprodukten die van insecten afkomstig zijn, welke grondstoffen door deze bijen worden ingezameld, verwerkt, met eigen specifieke stoffen vermengd en ten slotte in de raten van de bijenwoningen worden opgeslagen om te rijpen. 2. In afwijking van het in het eerste lid bepaalde mag uitsluitend en moet, onverminderd het bepaalde in artikel 3, worden aangeduid a. met de naam raathoning: honing die door bijen is opgeslagen in de gesloten cellen van maagdelijke door henzelf gemaakte raten zonder broed, en die in hele raten of delen daarvan worden verkocht; b. met de naam brokhoning: honing die één of meer brokken raathoning bevat. 3. In afwijking van het in het eerste lid bepaalde mag, onverminderd het bepaalde in artikel 3, in plaats van met de naam honing worden aangeduid