is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1978, no. 651-700, 01-01-1978

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bijlage II bij het Uitvoeringsbesluit verontreiniging rijkswateren

TABEL AFVALWATERCOËFFICIËNTEN

N.B. De in kolom 4 vermelde afvalwatercoëfficiënten zijn, rekening houdend met de voor de betreffende bedrijven gebruikelijke saneringsmaatregelen, vastgesteld op grond van berekening van het gemiddeld aantal inwonerequivalenten per etmaal - per in kolom 3 vermelde gewichts- of andere eenheid - over 365 dagen. Vaststelling van de vervuilingswaarde ten aanzien van een bedrijf waarin sprake is van 250, of van een ander aantal, produktie- of werkdagen geschiedt met toepassing van een correctie op de wijze als omschreven in artikel 15a, tweede lid, van het Uitvoeringsbesluit verontreiniging rijkswateren.

1 2 3 4 Nr. Bedrijf Eenheid, waarop de in kolom 4 vermelde afvalAfvalwater watercoëfficiënt betrekking heeft coëfficiënt 1. Revisie- en onderhoudswerkplaatsen, zoals garages, spuiterijen en werkplaatsen voor trams, treinen en scheepsmotoren 100 mandagen 1 1,4 2. Aardappelmeelfabrieken 1000 kg aardappelen 0,89 3. Aardappelverwerking, waarbij het afvalwater — alvorens te worden geloosd — door een goed functionerende bezinkinrichting wordt geleid: A. Voorgebakken patates frites: a. schrappen 1000 kg aardappelen 0,27 a' natschillen met stoom of loog 1000 kg aardappelen 0,27 a" droogschillen met stoom of loog 1000 kg aardappelen 0,14 b. indien ook wordt geblancheerd — extra — 1000 kg aardappelen 0,068 Coëficiënt a wordt vermenigvuldigd met 1,5 indien het afvalwater alleen wordt gezeefd 3 en met 4 indien het afvalwater onbehandeld wordt geloosd. Coëfficiënten a' en a" worden vermenigvuldigd met 2 indien het afvalwater alleen wordt gezeefd 3 en met 2,5 indien het afvalwater onbehandeld wordt geloosd. Op de coëfficiënt b wordt geen verhoging toegepast indien het afvalwater wordt gezeefd 2 of onbehandeld wordt geloosd. B. Overige aardappelverwerkingen: a. verwerking tot chips 1000 kg aardappelen 0,41 b. uitsluitend schrappen Coëfficiënt b wordt vermenigvuldigd met 2,5 indien het afvalwater alleen wordt gezeefd 2 en met 6,5 indien het afvalwater onbehandeld wordt geloosd. 1000 kg aardappelen 0,14 4. Bierbrouwerijen a. zonder terughouden van hop en bostel 1000 kg bier 0,82 b. met terughouden van hop en bostel 1000 kg bier 0,21 5. Chemische industrieën 3 100 mandagen 1 5,6 6. Destructiebedrijven 1000 kg bruto gewicht te vernietigen materiaal 0,68 7. Dorserijen van peulvruchten 1000 kg uitgangsprodukt 0,021 8. Fruitconservenfabrieken (incl. jamfabrieken) 1000 kg peren en aardbeien 1000 kg appels 0,48 — indien geschild wordt en condens en passeerafval wordt geloosd — indien wordt geschild en condens en passeer0,48 afval niet wordt geloosd — indien niet geschild wordt en condens en 0,27 passeerafval niet wordt geloosd 0,10 1000 kg kersen, bramen, bessen en overige zachte vruchten 0,34