is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1978, no. 651-700, 01-01-1978

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1 2 3 4 Nr. Bedrijf Eenheid waarop de in kolom 4 vermelde afvalwatercoëfficiënt betrekking heeft 12. A. Gist-en spiritusfabrieken B. Destilleerderijen-bottelarijen Te verhogen met: a. bij produktie van advocaat uitgaande van schaaleieren b. bij lozing van gistresidu van de bereiding van vruchtenwijn c. bij het persen van fruit zijn de coëfficiënten voor fruitconservenfabrieken (nr. 8) van toepassing. 13. Lak-en verffabrieken: a. niet in water oplosbare verven b. in water oplosbare verven 3 c. reinigen retouremballage 14. Leerlooierijen 15. Limonadefabrieken 16. Lijmfabrieken 17. Margarine-, vet- en spijsoliënfabrieken Indien uitsluitend olie wordt gewonnen door persen en/of wringen uit zaden 18. Metaalindustrie, galvanische bedrijven, grafische bedrijven, metallurgische bedrijven: a. te verhogen met b. te verhogen, volgens berekeningsvoorschriften, met de vervuilingswaarde voor andere metalen c. te verhogen, volgens berekeningsvoorschriften, met de vervuilingswaarde van bij het produktieproces vrijkomende zuurstofbindende stoffen, zoals cyanide, gluconaat, e.d. 19. Mouterijen 20. Papierindustrie 21. Parfum- en cosmeticafabrieken 22. Pelsbereidingsbedrijven 23. Pindabranderijen 24. Pluimveeslachterijen: Groep I, bedrijven — zonder pouletkokerij — met een watergebruik van minder dan 10 m 3 per 1000 kg geslacht gewicht (met goede voorzieningen voor het opvangen van bloed); zonder natte bewerkingen en/of nat transport van veren en slachtafval Groep II, bedrijven met natte verwerking en/of nat transport van veren Groep III, bedrijven met pouletkokerij; bedrijven met nat transport van veren en slachtafval; bedrijven niet behorende tot groep I en groep II 25. Poets- en smeermiddelenfabrieken 26. A. Slachterijen (excl. vleeswarenverwerking) 1. Varkens, mestkalveren, nuchtere kalveren Deze coëfficiënt wordt verhoogd: a. bij lozing van bloed met b. bij verwerking van magen en darmen met c. bij lozing van maag- en darminhouden en slijm met 2. Runderen, schapen, geiten, graskalveren, paarden Deze coëfficiënt wordt verhoogd: a. bij lozing van bloed met b. bij verwerking van magen en darmen met c. bij lozing van pensinhouden met d. bij lozing van maag- en darminhouden en slijm met 26. B. Vetsmelterijen: a. droog proces b. nat proces c. nat proces (met terughouding van lijmwater) 1000 kg melasse 1 m 3 gebruikt water 1000 kg schaal ei 1000 liter vruchtenwijn 1 m 3 gebruikt water 100 mandagen 1 m 3 gebruikt water zie onderaan deze bijlage 1000 liter gefabriceerd produkt 1000 kg beenderlijm 1000 kg ruwe oliën en vetten 1000 kg gefabriceerd produkt 100 mandagen 1 1000 kg geloosd Fe++ 1000 kg gerst 1000 kg papier uit houtslijpsel of celstof 1000 kg papier uit ander materiaal 100 mandagen ' als leerlooierijen (zie onder 14) 1000 kg uitgangsprodukt 1000 kg geslacht gewicht 1000 kg geslacht gewicht 1000 kg geslacht gewicht 100 mandagen 1 1000 kg geslacht gewicht 1000 kg geslacht gewicht 1000 kg uitgangspunt 1000 kg uitgangsprodukt 1000 kg uitgangsprodukt Afvalwatercoëfficiënt 5,75 0,027 0,21 0,14 0,027 5,6 0,27 0,055 2,26 0,41 0,034 0,14 2,05 0,10 0,96 4,79 2,8 0,46 0,14 0,27 0,48 2,8 0,14 0,27 0,10 0,10 0,24 0,45 0,17 0,55 0,14 0,068 0,82 0,17