is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1978, no. 651-700, 01-01-1978

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Jaargang 1978

692

Besluit van 9 december 1978, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding als bedoeld aan het slot van artikel 4 van de wet van 13 juli 1973 (Stb. 385) tot overbrenging van het beheer en onderhoud bij de gemeente Assen van een gedeelte van de Drentsche Hoofdvaart en een gedeelte van het Noord-Willemskanaal

Wij Juliana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 30 november 1978, nr. RRO 78811, Hoofddirectie van de Waterstaat, Hoofdafdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken;

Gelet op artikel 4 van de wet van 13 juli 1973 (Stb. 385), houdende overbrenging van het beheer en onderhoud bij de gemeente Assen van een gedeelte van de Drentsche Hoofdvaart en een gedeelte van het Noord-Willemskanaal;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Met ingang van 1 januari 1979 treedt in werking artikel 1 van de wet van 13 juli 1973 (Stb. 385) voor zover betreft het overbrengen in beheer en onderhoud bij de gemeente Assen van het gedeelte van het Noord-Willemskanaal, gelegen tussen de voormalige brug in de Industrieweg/Vondellaan (brug nr. 4a) en het beginpunt van de omlegging om Assen van het Noord-Willemskanaal.

Onze Minister van Verkeer en Waterstaat is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Soestdijk, 9 december 1978

Juliana

De Minister van Verkeer en Waterstaat, D. S. Tuijnman

Uitgegeven de vierde januari 1979

De Minister van Justitie, J. de Ruiter