is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1978, no. 651-700, 01-01-1978

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Schaal 7 officier 1e kl. Sal. anc. 0 3532 1 3637 2 3745 3 3840 4 3933 5 4026 6 4119 7 4212 8 4307 9 4402 10 4491 11 4580 Schaal 8 officier 1e kl. (belast met zelfstandig commando of met functie van stafofficier bij een district) Sal. anc. 0 3637 1 3745 2 3840 3 3933 4 4026 5 4119 6 4212 7 4307 8 4402 9 4491 10 4580 11 4669 Schaal 9 dirigerend officier 3e kl. Sal. anc. 0 4285 1 4411 2 4544 3 4677 4 4799 5’ 4921 6 5076 7 2 5231 8 5385 9 3 5542 10 5720 11 5845

Schaal 10 dirigerend officier 2e kl. Sal. anc. 0 5076 1 5231 2 5385 3 5542 4 5720 5 5902 6 6084 7' 6266 8 6448 9 6630 10 6832 1 Aan een derde deel van de in deze rang benoemde ambtenaren wordt geen hogere salarisanciénniteit toege kend dan 7 jaar. Schaal 11 dirigerend officier 1e kl. Sal. anc. 0 6084 1 6266 2 6448 3 6630 4 6832 5 7035 6' 7238 7 7441 8 7782 9 8123 10 2 8465 11 2 8807 1 Aan de helft in deze rang genoemde ambtenaren wordt geen hogere salarisanciënniteit toegekend dan 6 jaar. 2 De salarisanciénniteit van 10 en 11 jaar is uitsluitend bereikbaar voor de in deze rang benoemde ambtenaar die is aangewezen als plaatsvervangend algemeen inspecteur. Schaal 12 inspecteur-generaal Sal. anc. 0 8677 1 9047 2 9417 3 9787 4 10065 5 10435

1 Aan de na 31 maart 1975 in deze rang benoemde officieren, uitsluitend belast met jeugdzaken, wordt geen hogere salarisanciénniteit toegekend dan 5 jaar. 2 Aan een vierde deel van de in deze rang benoemde ambtenaren wordt geen hogere salarisanciénniteit toegekend dan 7 jaar. 3 Aan een vierde deel van de in deze rang benoemde ambtenaren wordt geen hogere salarisanciénniteit toegekend dan 9 jaar.