is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1978, no. 651-700, 01-01-1978

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle ministeriële departementen, autoriteiten, colleges en ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven ten Paleize Soestdijk, 24 november 1978

Juliana

De Minister van Defensie,

W. Scholten

De Staatssecretaris van Defensie, C. L. J. van Lent

De Minister van Justitie,

J. de Ruiter

De Minister van Sociale Zaken, Albeda

Uitgegeven de vierde januari 1979

De Minister van Justitie, J. de Ruiter

1 Laatstelijk gewijzigd bij de wet van 12 mei 1977, Stb. 323 Zie voor de behandeling in de Staten-Generaal: Kamerstukken I11970/71,11 155; 1971/72, 11155; 1974/75, 11 155; 1975/76,11 155; 1976/77,11 155; 1977,11 155; 1977/78, 11155 Hand. I11976/77, bladz. 1465-1510; 1566-1579; 2159-2186; 2266-2286; 2425-2426; 2483-2485; 3053-3073; 3118-3122 Kamerstukken 11977/78,11155 (85); 1978/79, 11155(1,1a, 1b) Hand. 11978/79, bladz. 90-103