is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1978, no. 651-700, 01-01-1978

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gelet op artikel 55 van de Wet universitaire bestuurshervorming 1970; Gezien het advies van de Academische Raad van 24 juli 1978, A.R. 1709;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

Het verzoek van de raad van de technische rijkshogeschool te Enschede te worden gemachtigd om te bepalen, dat tot 1 september 1982 kan worden afgeweken van artikel 7, eerste lid, van de Wet universitaire bestuurshervorming 1970, in dier voege, dat de dekaan van de afdeling Technische Natuurkunde de vergaderingen van de raad van die afdeling niet voorzit, wordt afgewezen.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad, waarin het wordt geplaatst.

Onze minister van onderwijs en wetenschappen is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Soestdijk, 13 december 1978

Juliana

De Minister van Onderwijs en Wetenschappen, A. Pais

Uitgegeven de negende januari 1979

De Minister van Justitie, J. de Ruiter