is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1978, no. 701-763, 01-01-1978

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel II

De raming van de met * gekenmerkte begrotingsartikelen, genoemd onder artikel I, kan worden aangevuld door overschrijving uit andere begrotingsartikelen met inachtneming van het bepaalde in artikel 11 van de Comptabiliteitswet 1976.

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle ministeriële departementen, autoriteiten, colleges en ambtenaren,'wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 23 november 1978

Juliana

De Minister van Algemene Zaken, Van Agt

Uitgegeven de negende januari 1979

De Minister van Justitie, J. de Ruiter

Zie voor de behandeling in de Staten-Generaal: Kamerstukken I11978/79,15 300 Hand. I11978/79, bladz. 502-507; 519-526; 711. Kamerstukken 11978/79,15 300 (27). Hand. 11978/79, bladz. 76.