is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1978, no. 701-763, 01-01-1978

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De op grond van artikel 4, eerste lid, te geven instructies dienen aanwijzingen te bevatten omtrent de aard van de uit te voeren controlehandelingen, de wijze van uitvoering en de coördinatie daarvan, alsmede de aanwijzing van de voor de controle verantwoordelijke personen. De ziekenfondsen dienen toezicht te houden op de correcte naleving van de door hen gegeven instructies.

Artikel 5 regelt de situatie dat een medewerker gelijktijdig aan meer dan één ziekenfonds verbonden is. In dat geval kan het geboden zijn de controle uit te voeren op basis van de bij de ziekenfondsen gezamenlijk aanwezige gegevens. Zodanige controle is ook vereist bij overschrijving van een verzekerde van het ene naar het andere ziekefonds, bij voorbeeld in verband met de toepassing van termijnen die reeds tijdens de inschrijving bij het voorgaande ziekenfonds zijn gaan lopen.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid en Milieuhygiëne, E. Veder-Smit