is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1978, no. 701-763, 01-01-1978

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Jaargang 1978

710

Besluit van 5 december 1978, houdende vaststelling van een bijzonder reglement voor de Hollandsche IJssel (Bijzonder reglement Hollandsche IJssel)

Wij Juliana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 2 augustus 1978, nr. RRV 50363, Hoofddirectie van de Waterstaat, Hoofdafdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken;

Gelet op de Wet van 28 februari 1891 (Stb. 69) tot vaststelling van bepalingen betreffende 's-Rijks waterstaatswerken en op het Algemeen reglement van politie voor rivieren en Rijkskanalen;

De Raad van State gehoord (advies van 30 augustus 1978, no. 10);

Gezien het nader rapport van Onze Minister voornoemd van 28 november 1978, nr. RRV 78624, Hoofddirectie van de Waterstaat, Hoofdafdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

Vastgesteld wordt: Bijzonder reglement voor de Hollandsche IJssel.

Artikel 1

Werkingsgebied van het reglement

Dit reglement is van toepassing op:

a. De gekanaliseerde Hollandsche IJssel van het Merwedekanaal tot 75 m beneden het benedenfront van de Waaiersluis te Haastrecht; b. de rivier de Hollandsche IJssel van 75 m beneden het benedenfront van de Waaiersluis te Haastrecht tot de uitmonding in de Nieuwe Maas te Rotterdam,

en de daartoe behorende oevers, grond- en kunstwerken, beplantingen, gebouwen en verder toebehoren.

Artikel 2

Omschrijving van enige begrippen

Voor de toepassing van dit reglement en van het Algemeen reglement van politie voor rivieren en Rijkskanalen wordt verstaan onder: