is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1978, no. 701-763, 01-01-1978

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel 5

Ten aanzien van alle patiënten van de inrichting worden door de geneeskundigen de medisch gebruikelijke aantekeningen gemaakt.

Artikel 6

1. Aan de geneeskundige inspecteur voor de geestelijke volksgezondheid, belast met het toezicht op de inrichting, wordt te allen tijde vrije toegang verleend. 2. De directie, de geneeskundigen en het overige personeel geven hem alle door hem verlangde inlichtingen. 3. Van de tekeningen bedoeld in artikel 3, de aantekeningen bedoeld in artikel 5 en het besluit en de beschikkingen, bedoeld in artikel 8, wordt hem op zijn verzoek inzage verleend.

Artikel 7

Onze Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne kan ten aanzien van het bepaalde in de artikelen 5 en 6 nadere voorschriften geven.

Artikel 8

Het bestuur van de Stichting tot verpleging en behandeling van langdurig zieken «Nieuw Vrijthof» te Tiel, draagt zorg, dat afschriften van dit besluit en de ministeriële beschikkingen, bedoeld in de artikelen 3 en 7, aanwezig zijn in de inrichting.

Artikel 9

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het is geplaatst en werkt terug tot 26 februari 1975.

Onze Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Soestdijk, 2 december 1978

Juliana

De Staatssecretaris van Volksgezondheid en Milieuhygiëne, E. Veder-Smit

Uitgegeven de zesde februari 1979

De Minister van Justitie, J. de Ruiter