is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1978, no. 701-763, 01-01-1978

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

D

Aan het slot van artikel 4, vijfde lid, (nieuw) vervalt de punt en wordt toegevoegd: «en waterstof uitsluitend voor de vulling van wedstrijdballonnen.».

E

Artikel 5, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

«a. In de aanhef wordt in plaats van «Speelgoed mag, met uitzondering van scheikundedozen» gelezen: «Speelgoed, met uitzondering van de kleurmiddelen bedoeld in artikel 8 en van scheikundedozen, mag» en in plaats van «speeksel» gelezen: «een speekselsimulant»; b. In het onder b bepaalde wordt in de opsomming na «-antimoon: 0,005 mg» ingevoegd: «-barium: 0,02 mg»; c. In het onder c bepaalde wordt aan «formaldehyde» toegevoegd: «formamide, N-methylformamide en dimethylformamide».

F

Artikel 5, tweede lid, wordt gelezen:

«2. Speelgoed mag aan de buitenkant niet zijn voorzien van een deklaag, zoals een lak- of verflaag, waarvan het afschraapsel bij behandeling met maagzuursimulanten hieraan de in het eerste lid, onder b, van dit artikel, genoemde elementen afgeeft in hoeveelheden groter dan de aangegeven hoeveelheden, berekend op 0,1 g schraapsel.».

G

In artikel 7, wordt in plaats van «hout-conserveringsmiddel» gelezen: «houtverduurzamingsmiddel».

H

De aanhef van artikel 8 wordt gelezen:

«Speelgoed, in de vorm van kleef-, kit- en plakmiddelen (bijvoorbeeld lijm op plakplaatjes, plakmiddelen in knutseldozen), modelleerpasta of kleurmiddelen (bijvoorbeeld pastels, inkten, krijt, kleurpotloden, viltstiften, water- en plakaatverf), mag:».

I

Artikel 9, eerste lid, wordt gelezen:

«1. Speelgoed mag niet als spuitbus voorhanden zijn.».

J

Artikel 10 wordt gelezen:

«Artikel 10

1. Speelgoed mag niet geheel of gedeeltelijk bestaan uit asbest.

2. Speelgoed mag geheel of gedeeltelijk bestaan uit glas of glazen onderdelen, indien de randen van het glas glad zijn afgewerkt en mits het- met uitzondering van knikkers, het glazen gedeelte van optische apparatuur en glaswerk voor scheikundedozen - bestaat uit veiligheidsglas dat bij beschadiging geen gevaar voor de gezondheid kan opleveren.».