is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1978, no. 701-763, 01-01-1978

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

b. Artikel 17, tweede lid, onder b, wordt gelezen:

«b. slechts voorzien zijn van elastiek of een ander in de lengte rekbaar ma teriaal, waarvan de lengte na een belasting van 25 N ten hoogste 75 cm bedraagt met dien verstande dat de lengtetoename in belaste toestand niet meer mag bedragen dan 40% van de lengte in ontspannen toestand.»; c. In het onder d, 1°, 2°, en 3° bepaalde wordt in plaats van «afmeting» telkens gelezen: «grootste afmeting».

U

Artikel 18 wordt gelezen:

«Artikel 18

1. Speelgoed mag slechts dan zijn verpakt in een zakvórmige vliesverpakking met een opening van meer dan 380 mm, indien deze verpakking een dikte heeft van ten minste 0,038 mm en niet voorzien is van een sluiting van touw of koord. 2. Het in het eerste lid bepaalde is niet van toepassing op krimpfolie.».

V

Artikel 20, eerste lid, wordt gelezen:

«1. Speelgoed, dat in verband met zijn constructie of andere eigenschappen gevaar kan opleveren voor de gezondheid, zoals pijlwerpspelen (darts), inklapbaar speelgoed, scheikundedozen, schietwerktuigen, naaimachientjes, speelgoed met scherpe hoeken, randen en uitsteeksels, speelgoed dat brandbare stoffen bevat, zoals doosjes met klappertjes of dat bestemd is om met brandbare stoffen te worden gebruikt, moet zijn voorzien van een opval lende aanduiding, aangevende op welke wijze gevaar voor de gezondheid kan worden vermeden.».

W

Artikel 20, tweede lid, wordt gelezen:

«2. Speelgoed waarvan het functioneren een verbranding of rookontwikkeling vraagt, als bedoeld in artikel 4, eerste lid, moet zijn voorzien van de aanduiding «brandbaar».».

X

In artikel 20, derde lid, wordt in plaats van «op de verpakking zijn aangebracht» gelezen: «in de Nederlandse taal op de verpakking zijn aangebracht» en wordt met vervanging van de punt door een komma, de volgende zinsnede toegevoegd: «met dien verstande, dat de letterhoogte ten minste 3 mm dient te zijn.».

V

In artikel 20, vierde lid, wordt in plaats van «zij moeten zijn aangebracht» gelezen: «zij moeten zijn aangebracht in de Nederlandse taal».

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de vierde maand na de datum van uitgifte in het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.