is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1978, no. 701-763, 01-01-1978

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle Ministeriële Departementen, Autoriteiten, Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven ten Paleize Soestdijk, 2 november 1978

Juliana

De Staatssecretaris van Volksgezondheid en Milieuhygiëne, E. Veder-Smit

Uitgegeven de eenendertigste augustus 1979

De Minister van Justitie, J. de Ruiter

' Gewijzigd bij de wet van 21 december 1972, Stb. 773. Zie voor behandeling in de Staten-Generaal: Kamerstukken II 1975/1976, 13796; 1976/1977, 13 796. Hand. I11976/1977, blz. 3092-3102; 3124-3130; 3190-3205; 3239-3244; 3283-3285. Kamerstukken 11976/1977,13796 (70); 1977/1978,13796 (39, 39a, 39b en 39c). Hand. I 1978/1979, blz. 21-29; 33-38.