is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, 01-01-1979 [Index]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Onderwerp Nr. Staatsblad verzoek van de raad van de technische rijkshogeschool te Enschede om voor de onderafdeling der toegepaste wiskunde te mogen afwijken van het bepaalde in art. 7, eerste lid, van de WUB 1970 463 wet wederzijdse doorstroming hoger onderwijs 301,474 ONTPLOFBARE STOFFEN wet gevaarlijke stoffen 202,328 aflevering gevaarlijke stoffen 764 reglement gevaarlijke stoffen 485 OPENBAARHEID VAN BESTUUR wet — 590 besluit — 590 OPIUMWET 408 OUDERDOMSWET algemene — 135,346,542 578,687,709 711,713 indexcijfer der lonen uitbreiding en beperking kring 346 verzekerden volksverzekeringen verhoging van de premievrijstellings- en reductiegrenzen voor 257 de volksverzekeringen per 1-1-1980 687 verhoging van de uitkeringen 135,542,578 liquidatiewet ouderdomswet 1919 verlening van een uitkering-ineens aan gerechtigden tot een rente ten laste van het ouderdomsfonds 672,673,691 698,699,700 B 700 OVERHEIDSOPDRACHTEN VOOR LEVERINGEN VAN PR0DUKTEN PARAMEDISCHE BEROEPEN wet op de — 334 diëtistenbes luit 24 mondhygiënistenbesluit radiodiagnostisch en radiothera468 peutisch laboranten 549 PENSIOENEN aanpassingsregeling — 353 algemene burgerlijke pensioenwet 29,304,353, 379,385,471. 473,548,679. aanpassingsregeling — 1978-11 65,185 aanpassingsregeling — 1978-III beperking voorzieningen algemene burgerlijke pensioenwet en spoor185 wegpensioenwet 529 bijzondere regeling inzake het verOnderwerp

lenen van een ontslaguitkering aan (hoofd)-onderwijzers bij het lager onderwijs en aan (hoofd)leidsters bij het kleuter onderwijs terzake van een op eigen verzoek verleend ontslag gelijkstelling van bepaalde uitkeringen met wachtgeld in de zin van de algemene burgerlijke pensioenwet regeling uitkering-ineens pensioenen 1978 verhaalsbesluit algemene burgerlijke pensioenwet algemene militaire pensioenwet aanpassingsregeling militaire — 1976, 1977 en 1978 procedure geneeskundig onderzoek verzetsmilitairen en ondergedoken militairen uitvoering algemene militaire pensioenwet algemene pensioenwet politieke ambtsdragers voorschriften ter uitvoering van de algemene pensioenwet politieke ambtsdragers buitengewoon militair pensioen 1914-1918 buitengewoon pensioen zeeliedenoorlogsslachtoffers indexcijfer der lonen buitengewoon pensioen 1940-1945 indexcijfer der lonen gemeenschappelijke bepalingen overheidspensioenwetten uitvoeringsbesluit beperking meervoudige overneming premie A.O.W./ A.W.W. (Stb. 1973, 76) uitvoeringsbesluit beperking meervoudige overneming premie A.O.W./ A.W.W. militaire weduwenwet 1922 pensioenwet voor de landmacht 1922 pensioenwet voor de zeemacht 1922 pensioenwet voor het personeel der Koninklijke marine-reserve 1923 pensioenwet voor het reserve-personeel der landmacht 1923 Nr. Staatsblad 354 751 544 491.675 304.305.353, 379 684 517 491.675 185.304.353, 379,491,518, 519,520,566, 675 565 353 149.209.346, 440,658,711, 346 148.209.346, 440,658,711 346 161 585 585 353 304.353 304.353 304.353 304,353