is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 1-50, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel 8

1. Voor de kennisgeving, bedoeld in artikel 7, tweede lid, tweede volzin, van de Wet Europese verkiezingen, wordt vastgesteld het bij dit besluit behorende model EV-7. 2. De kennisgeving wordt door tussenkomst van Onze Minister van Buitenlandse Zaken gedaan aan de lid-staat, die het kiesrecht voor het Europese Parlement toekent aan ingezetenen van die lid-staat die Nederlander zijn. De kennisgeving geschiedt tegelijk met de opneming van de verzoeker in het register, bedoeld in artikel 6, eerste onderscheidenlijk tweede lid, van de Wet Europese verkiezingen. 3. Onze Minister van Binnenlandse Zaken maakt tijdig bekend, welke de in het tweede lid bedoelde lid-staten zijn.

Artikel 9

De in artikel 8, tweede lid, van de Wet Europese verkiezingen en in artikel 8, derde lid, van dit besluit bedoelde bekendmakingen geschieden in de Nederlandse Staatscourant.

Artikel 10

De formulieren voor de machtiging, bedoeld in artikel G 2 van het Kiesbesluit, en voor de lijsten, bedoeld in artikel G 4 van het Kiesbesluit, alsmede voor de schriftelijke verklaring, bedoeld in artikel G 7 van het Kiesbesluit, worden mede kosteloos verkrijgbaar gesteld gedurende drie weken vóór en op de dag der kandidaatstelling bij het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van het Europese Parlement.

Artikel 11

1. Voor de schriftelijke verklaring, bedoeld in artikel 14, tweede lid, van de Wet Europese verkiezingen, wordt vastgesteld het bij dit besluit behorende model EV-14. 2. De formulieren voor de verklaring worden kosteloos verkrijgbaar gesteld gedurende drie weken vóór en op de dag der kandidaatstelling bij het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van het Europese Parlement.

Artikel 12

1. De rijksambtenaar, bedoeld in artikel G 14, tweede lid, der Kieswet, is de ontvanger der directe belastingen te Rijswijk. 2. Voor de door deze ambtenaar af te geven verklaring, bedoeld in artikel G 14 der Kieswet, wordt vastgesteld het bij dit besluit behorende model EV-15.

Artikel 13

Dag en uur van de zitting, bedoeld in artikel H 4, eerste lid, der Kieswet, worden tijdig door de voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van het Europese Parlement in de Nederlandse Staatscourant bekendgemaakt.

Artikel 14

1. Voor de verklaring, bedoeld in artikel 23 van de Wet Europese verkiezingen, wordt vastgesteld het bij dit besluit behorende model EV-23. 2. De formulieren voor de verklaring worden kosteloos verkrijgbaar gesteld gedurende drie weken vóór en op de dag der kandidaatstelling bij het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van het Europese Parlement.