is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 1-50, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat het besluiten omtrent de vervulling van vacatures zoals bovenbedoeld, geschiedt ter uitvoering van de door de raad vastgestelde begroting in het kader van de zorg vooreen doelmatig beheer van financiën;

dat artikel 32, eerste lid, van de Wet universitaire bestuurshervorming 1970 het college van bestuur verplicht tot het desgevraagd verstrekken van inlichtingen ter zake van de hem opgedragen taken aan de hogeschoolraad, doch dat hieruit niet volgt dat de raad ten aanzien van de wijze waarop die taken worden vervuld, richtlijnen en aanwijzingen kan geven;

dat derhalve met het college van bestuur van de Technische Hogeschool te Delft moet worden geoordeeld dat het besluit van de raad van die hogeschool van 27 januari 1978, nr. HR-101.19, voorzover betrekking hebbend op de vervulling van vacatures, in strijd is met de wet en mitsdien niet in stand kan blijven;

Gelet op artikel 35, eerste lid, van de Wet universitaire bestuurshervorming 1970;

De Raad van State gehoord (advies van 3 januari 1979, nr. 16);

Gezien het nader rapport van Onze voornoemde minister van 29 januari 1979, nr. 339479, Stafdirectie Juridische zaken Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Het besluit van de raad van de Technische Hogeschool te Delft van 27 januari 1978, nr. HR-101.19, voor zover daarbij is bepaald dat de 20-regeling ongewijzigd moet worden voortgezet, te vernietigen wegens strijd met de wet.

Onze minister van onderwijs en wetenschappen is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

Soestdijk, 5 februari 1979

Juliana

De minister van onderwijs en wetenschappen, A. Pais

Uitgegeven de tweeëntwintigste februari 1979

De Minister van Justitie, J. de Ruiter

35

Besluit van 2 februari 1979 tot vernietiging van het besluit van burgemeester en wethouders van Sint-Michielsgestel van 8 mei 1974, no. 21 K, betreffende het verlenen van bouwvergunning

Wij Juliana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van Onze Ministers van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening van 13 juli 1978, no. 0712946, Centrale Afdeling Juridische Zaken en van Binnenlandse Zaken van 2 augustus 1978, no. B78/2257, Directie Bin-