is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 1-50, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

114* Personeel van de rijksschool voor nijverheidsonderwijs 3 164 000 132 115* Materieel voor de rijksschool voor nijverheidsonderwijs 766 000 133 Aangewezen voor toepassing van artikel 12 van de Comptabiliteitswet 1976 tot een maximum van 210000 116* Scholen voor hoger nijverheidsonderwijs, hoger middenstandsonderwijs en hoger economisch en administratief onderwijs 56 301 000 134 117* Scholen en cursussen voor hoger sociaalpedagogisch onderwijs 281 606 000 118* Personeel van het Koninklijk Conservatorium voor Muziek te 's-Gravenhage 10 542 000 135 119* Materieel voor het Koninklijk Conservatorium voor Muziek te ’s-Gravenhage 1 671 000 Aangewezen voor toepassing van artikel 12 van de Comptabiliteitswet 1976 tot een maximum van 170 000 136 120* Scholen, instituten en cursussen op het gebied van het kunstonderwijs 143 212 000 137 121* Examens 419 000 122 Hoger Beroepsonderwijs Raad 5 415 000 123 Samenwerking en overleg tussen de organen van het wetenschappelijk onderwijs en het hoger beroepsonderwijs 3 634 000 138 124 Ontwikkeling van het hoger beroepsonderwijs 3 491 000 125* Overige uitgaven op het gebied van het hoger beroepsonderwijs 144 000 139 Onderafdeling III. Exploitatie van universiteiten, hogescholen, academische ziekenhuizen en interuniversitaire instituten 3 785 834 000 140 Paragraaf 1. Exploitatie universiteiten en hogescholen 3203 131 000 141 126 Rijksuniversiteit te Leiden 349 633 000 Aangewezen voor toepassing van artikel 12 van de Comptabiliteitswet 1976 tot een maximum van 30 000 000 142 127 Rijksuniversiteit te Groningen 331 797 000 Aangewezen voor toepassing van artikel 12 van de Comptabiliteitswet 1976 tot een maximum van 28 000 000 143 128 Rijksuniversiteit te Utrecht 501 861 000 Aangewezen voor toepassing van artikel 12 van de Comptabiliteitswet 1976 tot een maximum van 42 000 000 144 129 Rijksuniversiteit te Rotterdam 164 167 000 Aangewezen voor toepassing van artikel 12 van de Comptabiliteitswet 1976 tot een maximum van 15 000 000 145 130 Rijksuniversiteit te Maastricht 41 261 000 Aangewezen voor toepassing van artikel 12 van de Comptabiliteitswet 1976 tot een maximum van 4 000 000 146 131 Technische rijkshogeschool te Delft 396 611 000 Aangewezen voor toepassing van artikel 12 van de Comptabiliteitswet 1976 tot een maximum van 44 000 000

Technische rijkshogeschool te Eindhoven Aangewezen voor toepassing van artikel 12 van de Comptabiliteitswet 1976 tot een maximum van 15 000 000 Technische rijkshogeschool te Enschede Aangewezen voor toepassing van artikel 12 van de Comptabiliteitswet 1976 tot een maximum van 9 000 000 Gemeentelijke universiteit te Amsterdam Aangewezen voor toepassing van artikel 12 van de Comptabiliteitswet 1976 tot een maximum van 36 000 000 Vrije Universiteit te Amsterdam Aangewezen voor toepassing van artikel 12 van de Comptabiliteitswet 1976 tot een maximum van 30 000 000 Katholieke Universiteit te Nijmegen Aangewezen voor toepassing van artikel 12 van de Comptabiliteitswet 1976 tot een maximum van 26 000 000 Hogeschool voor Maatschappij- en Geesteswetenschappen te Tilburg Aangewezen voor toepassing van artikel 12 van de Comptabiliteitswet 1976 tot een maximum van 4 000 000 Nader te verdelen bijdragen in de personeelslasten van universiteiten en hogescholen Nader te verdelen bijdragen in de overige exploitatielasten en in de aanschaffing van apparatuur ten behoeve van universiteiten en hogescholen Studentenhuisvesting Paragraaf 2. Exploitatie academische ziekenhuizen en klinieken en affiliaties met nietacademische ziekenhuizen Academisch ziekenhuis te Leiden Aangewezen voor toepassing van artikel 12 van de Comptabiliteitswet 1976 tot een maximum van 5 660 000 Academisch ziekenhuis te Groningen Aangewezen voor toepassing van artikel 12 van de Comptabiliteitswet 1976 tot een maximum van 6 540 000 Academisch ziekenhuis te Utrecht Aangewezen voor toepassing van artikel 12 van de Comptabiliteitswet 1976 tot een maximum van 4 812 000 Academisch ziekenhuis te Rotterdam Aangewezen voor toepassing van artikel 12 van de Comptabiliteitswet 1976 tot een maximum van 7 227 000 Academisch ziekenhuis van de gemeentelijke universiteit te Amsterdam Aangewezen voor toepassing van artikel 12 van de Comptabiliteitswet 1976 tot een maximum van 10 804 000 Academisch ziekenhuis van de Vrije Universiteit te Amsterdam Aangewezen voor toepassing van artikel 12 van de Comptabiliteitswet 1976 tot een maximum van 5 018 000 188 932 000 110 212 000 405 705 000 281 222 000 314 663 000 57 609 000 17 312 000 18 479 000 23 667 000 582 703 000 67 916 000 78 480 000 57 740 000 86 729 000 129 654 000 60 216 000