is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 1-50, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

195* Personeel van de Rijkscommissie voor Vaderlandse Geschiedenis 136* Materieel voor de Rijkscommissie voor Vaderlandse Geschiedenis Aangewezen voor toepassing van artikel 12 van de Comptabiliteitswet 1976 tot een maximum van 450 000 197* Personeel van de Bibliotheekraad 696 000 waarvan wordt doorberekend aan hoofdstuk XVI 348 000 zodat wordt uitgetrokken 198* Materieel voor de Bibliotheekraad 422 000 1 618 000 794 000 348 000 waarvan wordt doorberekend aan hoofdstuk XVI 211 000 zodat wordt uitgetrokken 211 000 Aangewezen voor toepassing van artikel 12 van de Comptabiliteitswet 1976 tot een maximum van 200 000 199* Personeel van de Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage 9 625 000 200* Materieel voor de Koninklijke Bibliotheek • te 's-Gravenhage 3 067 000 201* Aankoop van boeken en tijdschriften Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage 2 227 000 Paragraaf 2. Subsidies, bijdragen en andere uitgaven 332531 000 202 Door de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen te verstrekken subsidies in de exploitatielasten van onder haar ressorterende instellingen 26 317 000 203 Nederlandse organisatie voor zuiver wetenschappelijk onderzoek (Z.W.O.) 167 229 000 204 Stimulering en coördinatie van onderzoek in de alpha- en gammawetenschappen 4 058 000 205 Stimulering en coördinatie van onderzoek in de medische en biologische wetenschappen 1 506 000 206 Bijdragen aan de artikelen 316 en 317 inzake de nationale programma's arbeidsmarkten demografisch onderzoek 360 000 Aangewezen voor toepassing van artikel 12 van de Comptabiliteitswet 1976 tot een maximum van 360 000 207* Deelneming aan de Europese organisatie voor kernfysisch onderzoek (C.E.R.N.) 36 786 000 208 Deelneming aan de European Molucular Biology Conference 300 000 209* Commissie reken- en informatieverwerkende apparatuur wetenschappelijk onderwijs en onderzoek (C.R.I.V.A.) 170000 210 Bijdrage aan hoofdstuk XIII van de rijksbegroting in de kosten van het Energieonderzoek Centrum Nederland (E.C.N.) 13 976 000 211 Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee van de Nederlandse Dierkundige Vereniging op Texel 8 887 000

212 Ocearrografisch onderzoek 2 815 000 waarvan wordt doorberekend aan hoofdstuk XVI 403 000 zodat wordt uitgetrokken 2 412 000 Aangewezen voor toepassing van artikel 12 van de Comptabiliteitswet 1976 tot een maximum van 1 350 000 213* Deelneming aan de Sterrenwacht Zuidelijk Halfrond (E.S.O.) 3 920 000 Aangewezen voor toepassing van artikel 12 van de Comptabiliteitswet 1976 tot een maximum van 1 000 000 214 Nationaal ruimteonderzoek 16 273 000 Aangewezen voor toepassing van artikel 12 van de Comptabiliteitswet 1976 tot een maximum van 7 600 000 215 Deelneming aan het Europese ruimte agentschap (E.S.A.) 24 625 000 Aangewezen voor toepassing van artikel 12 van de Comptabiliteitswet 1976 tot een maximum van 2 200 000 216 Stichting interuniversitair instituut voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek 2 108 000 217 Bijdrage aan hoofdstuk XII van de rijksbegroting in de subsidie aan de Stichting Nationaal Lucht- en Ruimtevaart Laboratorium te Amsterdam 1 365 000 218 Stichting Wetenschappelijke Atlas van Nederland te 's-Gravenhage 298 000 Aangewezen voor toepassing van artikel 12 van de Comptabiliteitswet 1976 tot een maximum van 10 000 219 Stichting Instituut voor Nederlandse Lexicologie 2 445 000 Aangewezen voor toepassing van artikel 12 van de Comptabiliteitswet 1976 tot een maximum van 300 000 220 Nederlandsch Historisch Genootschap 1 59 000 221 Nederlandsch Economisch Historisch Archief 131 000 222 Sociaal Historisch Centrum voor Limburg 248 000 223 Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde te Leiden 2 770 000 224 Genootschap 'Onze Taal' te Amsterdam 45 000 225 Bijdrage aan hoofdstuk V van de rijksbegroting in de kosten van het Nederlands instituut voor vredesvraagstukken 657 000 226 Onderzoek op het gebied van de beschaving van het Nabije Oosten, in het bijzonder zijn geschiedenis, archeologie, taal- en letterkunde 665 000 227 Bevordering van de verspreiding van wetenschappelijke en technische informatie 1 715 000 Aangewezen voor toepassing van artikel 12 van de Comptabiliteitswet 1976 tot een maximum van 2 000 000 228 Voorzieningen ten behoeve van wetenschappelijk bibliotheek- en documentatiewezen 1 530 000 229 Stichting voor moeilijk toegankelijke wetenschappelijke literatuur 462 000 230 Stichting Film en Wetenschap te Utrecht 5 324 000 Aangewezen voor toepassing van artikel 12 van de Comptabiliteitswet 1976 tot een maximum van 570 000