is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 1-50, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

261 Verwerving van gronden en opstallen ten behoeve van instellingen van wetenschappelijk onderwijs en wetenschappelijk onderzoek Memorie Aangewezen voor toepassing van artikel 12 van de Comptabiliteitswet 1976 tot een maximum van 11 800 000 Paragraaf 4. Nader te verdelen investeringsbijdragen ten behoeve van het wetenschappelijk onderwijs en wetenschappelijk onderzoek 136 400 000 262 Nader te verdelen bijdragen voor investeringen van de instellingen voor wetenschappelijk onderwijs en wetenschappelijk onderzoek 126 800 000 Aangewezen voor toepassing van artikel 12 van de Comptabiliteitswet 1976 tot een maximum van 16 000 000 In 1979 aan te gane verplichtingen, die in latere jaren tot betaling zullen leiden 491 600 000 263 Nader te verdelen bijdragen voor zeer kostbare apparatuur ten behoeve van academische ziekenhuizen 9 600 000 Paragraaf 5. Investeringen wetenschapsbeoefening 36 014 000 264 Door de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen te verstrekken subsidies in de investeringskosten 2 024 000 Aangewezen voor toepassing van artikel 12 van de Comptabiliteitswet 1976 tot een maximum van 4 000 000 265 Nederlandse organisatie voor zuiver wetenschappelijk onderzoek (Z.W.O.) 8 004 000 Aangewezen voor toepassing van artikel 12 van de Comptabiliteitswet 1976 tot een maximum van 13 500 000 266 Europese organisatie voor kernfysisch onderzoek (C.E.R.N.) 2 672 000 267 Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee van de Nederlandse Dierkundige Vereniging op Texel 701 000 Aangewezen voor toepassing van artikel 12 van de Comptabiliteitswet 1976 tot een maximum van 750 000 268 Stichting Film en Wetenschap te Utrecht 343 000 Aangewezen voor toepassing van artikel 12 van de Comptabiliteitswet 1976 tot een maximum van 400 000 269 European Molecular Biology Laboratory 1 386 000 Aangewezen voor toepassing van artikel 12 van de Comptabiliteitswet 1976 tot een maximum van 1 000 000 270 Nader te verdelen bijdragen voor investeringen van instellingen van wetenschappelijk onderzoek behorende tot de uitgavengroep wetenschapsbeoefening 20 884 000 Aangewezen voor toepassing van artikel 12 van de Comptabiliteitswet 1976 tot een maximum van 40 000 000 Onderafdeling VII. Garantieverplichtingen Memorie 271* Garantie van rente en aflossing van leningen en van pensioenverplichtingen Memorie in 1979 te verlenen garanties 10 000 000

AFDELING VII. DIRECTORAAT-GENERAAL VOOR DE DIENSTEN ONDERWIJS EN INSPECTIE Onderafdeling I. Algemene leiding en algemeen beheer 272* Personeel Onderafdeling II. Scholing Paragraaf 1. Opleidingsscholen voor kleuterleidsters 273* Personeel van rijksopleidingsscholen voor kleuterleidsters 274* Materieel voor rijksopleidingsscholen voor kleuterleidsters 275* Godsdienstonderwijs en vormingsonderwijs aan rijks- en gemeentelijke opleidingsscholen voor kleuterleidsters 276* Gemeentelijke opleidingsscholen voor kleuterleidsters 277* Bijzondere opleidingsscholen voor kleuterleidsters Paragraaf 2. Rijksleerscholen 278* Personeel van rijksleerscholen 279* Materieel voor rijksleerscholen 280* Godsdienstonderwijs aan rijksleerscholen Paragraaf 3. Opleidingsscholen voor onderwijzers 281 * Personeel van rijksopleidingsscholen voor onderwijzers 282* Materieel voor rijksopleidingsscholen voor onderwijzers 283* Godsdienstonderwijs en vormingsonderwijs aan rijks- en gemeentelijke opleidingsscholen voor onderwijzers 284* Gemeentelijke opleidingsscholen voor onderwijzers 285* Bijzondere opleidingsscholen voor onderwijzers 286“ Cursussen voor onderwijzend personeel bij het kleuter- en lager onderwijs Paragraaf 4. Instituten voor de opleiding van docenten 287* Niet-universitaire experimentele tweede- en derdegraadsopleidingen en opleidingen voor de examens voor m.o.-akten voor zover die niet zijn verbonden aan de academies voor beeldende kunsten en de opleidingsscholen voor onderwijzers 288* Instituten voor de opleiding tot onderwijzend personeel bij het technisch beroepsonderwijs Paragraaf 5. Her- en bijscholing docenten 289* Her- en bijscholing van onderwijzend personeel bij het kleuter- en lager onderwijs, het algemeen voortgezet en voorbereidend wetenschappelijk onderwijs en het beroepsonderwijs Paragraaf 6. Overige uitgaven 290* Commissies op het gebied van scholing 291 * Examens 926 057 000 13 639 000 13 639 000 643 335 000 55 595 000 1 363 000 207 000 15 000 10 936 000 43 074 000 2 527 000 2 129 000 383 000 15 000 276825 000 57 025 000 4 786 000 54 000 15 072 000 198 524 000 1 364 000 272 353 000 243 732 000 28 621 000 27 004 000 27 004 000 9 031 000 564 000 8 467 000