is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 51-100, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Jaargang 1979

52

Wet van 14 februari 1979, houdende naturalisatie van Cherkawi, Mohamed Zuhair en 21 anderen

Wij Juliana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat er aanleiding is tot naturalisatie van Cherkawi, Mohamed Zuhair en 21 anderen, waartoe aan Ons verzoek is gedaan, met overlegging, voor zoveel nodig, van de bewijsstukken bedoeld in artikel 3 van de wet op het Nederlanderschap en het ingezetenschap (Stb. 1892,268);

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

Het Nederlanderschap wordt bij deze verleend aan:

1 Cherkawi, Mohamed Zuhair, geboren te Damascus (Syrië) 8 augustus 1946, wonende te Haren (Groningen); 2 Cheung, Fuk Choi, geboren te Kanton (China) 7 september 1946, wonende te Amsterdam (Noord-Holland); 3 Siu, King Tai, geboren te Hong Kong (Verenigd Koninkrijk) 17 mei 1950, echtgenote van Cheung, Fuk Choi; 4 Eichner, Rihard, geboren te Osijek (Joegoslavië) 8 oktober 1932, wonende te Nijmegen (Gelderland); 5 Eilers, Benno, geboren te Landshut (Bondsrepubliek Duitsland) 23 februari 1945, wonende te Den Burg, gemeente Texel (Noord-Holland); Granda Reyes, José Santos, geboren te Morropon (Peru) 1 november 1937, wonende te Dordrecht (Zuid-Holland), met bepaling dat de geslachtsnaam van verzoeker wordt gewijzigd in «Granda»;