is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 51-100, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Jaargang 1979

53

Wet van 14 februari 1979, houdende naturalisatie van Weiss, Henriëtte en 24 anderen

Wij Juliana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat er aanleiding is tot naturalisatie van Weiss, Henriëtte en 24 anderen, die aan Ons een verzoek daartoe hebben gedaan, met overlegging, voor zoveel nodig, van de bewijsstukken bedoeld in artikel 3 van de wet op het Nederlanderschapen het ingezetenschap (Stb. 1892, 268);

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

Het Nederlanderschap wordt bij deze verleend aan:

Weiss, Henriëtte, geboren te Landau in der Pfalz (Bondsrepubliek Duitsland) 12 oktober 1920, weduwe van Basile, Joseph, wonende te Malden, gemeente Heumen (Gelderland); 2 Brito Pinto e Neto, António, geboren te Sao Vicente (Kaapverdië) 7 maart 1939, wonende te Bruinisse (Zeeland), met bepaling dat de geslachtsnaam van verzoeker en die van zijn minderjarige kinderen voor zoveel nodig, wordt gewijzigd in «Pinto e Neto» en dat de spelling van zijn voornaam wordt vastgesteld als «Antonio»; 3 Canli, Ferdinant, geboren te Istanbul (Turkije) 2 april 1938, wonende te Venray (Limburg); 4 Chou, Liang Yao, geboren te Chekiang (China) 19 april 1934, wonende te Doetinchem (Gelderland); 5 Ho, Sau Har, geboren teShanghai (China) 8 april 1940, echtgenote van Chou, Liang Yao;