is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 51-100, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

19 Puschnigg, Irmgard, geboren te Dortmund (Bondsrepubliek Duitsland) 4 maart 1969, wonende te Voorthuizen, gemeente Barneveld (Gelderland), met bepaling dat haar geslachtsnaam wordt gewijzigd in «Kurpershoek»; 20 De Schutter, Adrien Joseph Marie, geboren te Clermont-en-Argonne (Frankrijk) 20 augustus 1952, wonende te Dinteloord en Prinsenland (Noord-Brabant); 21 Soares, Celestino, geboren te Terras de Bouro (Portugal) 23 juni 1927, wonende te Amsterdam (Noord-Holland); 22 de Jesus, Filomena, geboren te Armamar (Portugal) 7 januari 1933, echtgenote van Soares, Celestino; 23 Souto Alvarenga, Placido, geboren te Santa Catarina (Kaapverdië) 15 oktober 1939, wonende te Vlaardingen (Zuid-Holland), met bepaling dat de geslachtsnaam van verzoeker en die van zijn minderjarige kinderen «Barreto Souto Alvarenga» en «Fernandes Alvarenga» worden gewijzigd in «Alvarenga» en dat de spelling van verzoekers voornaam wordt vastgesteld als «Placido»; 24 Barreto Fernandes, Aldina, geboren te Santa Catarina (Kaapverdië) 5 juli 1938, echtgenote van Souto Alvarenga, Plécido, met bepaling dat de geslachtsnaam van verzoekster wordt gewijzigd in «Fernandes»; 25 Zimmermann, Hendrik, geboren te Kerkrade (Limburg) 8 augustus 1911, wonende te Kerkrade (Limburg).

Artikel 2

Krachtens het bepaalde in artikel 6, eerste lid, van de wet op het Nederlanderschap en het ingezetenschap (Stb. 1892, 268), wordt bij dezen het Nederlanderschap onthouden aan Brito da Luz, José Vicente, geboren te Sao Vicente (Kaapverdië) 26 februari 1959, wonende te Sao Vicente (Kaapverdië).

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na die van haar afkondiging.

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle ministeriële departementen, autoriteiten, colleges en ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven ten Paleize Soestdijk, 14februari 1979

Juliana

De Staatssecretaris van Justitie, E. A. Haars

Uitgegeven de eerste maart 1979 De Minister van Justitie, J. de Ruiter

Zie voor de behandeling in de Staten-Generaal: Kamerstukken I11978/79,15 433 Hand. U 1978/79, blz. 2905-2906 Kamerstukken 11978/79,15 433 (66) Hand. II978/79, blz. 336