is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 51-100, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel 5

Dit besluit, dat kan worden aangehaald als Besluit begripsomschrijvingen artikel 1a Algemene Bijstandswet, treedt in werking op de tweede dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot 1 januari 1979.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift wordt gezonden aan de Raad van State.

Soestdijk, 22 januari 1979

Juliana

De Staatssecretaris van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk J. G. Kraaijeveld-Wouters

Uitgegeven de eerste maart 1979,

De Minister van Justitie, J. de Ruiter

Zie voor de behandeling in de Staten-Generaal: Kamerstukken II 1977/78,14 934 Hand. II 1978/79, blz. 2906 Kamerstukken 11978/79, 14 934 ( 66 ) Hand. I 1978/79, blz. 336