is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 51-100, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Onze Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

Soestdijk, 20 februari 1979

Juliana

De Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, Beelaerts van Blokland

De Minister van Binnenlandse Zaken,

H. Wiegel

Uitgegeven de vijftiende maart 1979

De Minister van Justitie, J. de Ruiter

84

Besluit van 24 februari 1979 tot verlenging van de schorsing van het besluit van de raad der gemeente Halsteren van 26 oktober 1978

Wij Juliana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken van 19 februari 1979, nr. B79/U522, Directie Binnenlands Bestuur, Afdeling Wetgeving en Bestuurszaken;

Overwegende, dat Wij bij Ons besluit van 11 december 1978, nr. 80, het besluit van de raad van de gemeente Halsteren van 26 oktober 1978 tot intrekking van zijn besluit van 28 september 1978, inhoudende een motie van wantrouwen als bedoeld in artikel 87a van de gemeentewet tegenover wethouder M. van Elzakker en tot schrapping van de desbetreffende passage uit de notulen van de raadsvergadering van 28 september 1978, hebben geschorst tot 1 maart 1979 op grond van de overweging dat het wenselijk is om hangende het onderzoek naar de vraag of eerstgenoemd raadsbesluit wegens strijd met de wet of het algemeen belang moet worden vernietigd, de werking daarvan te voorkomen;

dat dit onderzoek nog niet is voltooid;

dat het daarom wenselijk is de termijn, waarvoor is geschorst, te verlengen;

Gelet op artikel 185, eerste lid, van de gemeentewet;

Hebben goedgevonden en verstaan:

De schorsing van het besluit van de raad der gemeente Halsteren van 26 oktober 1978 te verlengen tot 11 december 1979.